Kas yra Dukterinė įmonė?

Publikavimo data: 2019-01-05 Kas yra Dukterinė įmonė?

Šiandienos verslo pasaulyje vis labiau aktualu tampa įvairių įmonių grupių kūrimas bei kiti panašūs būdai, padedantys verslui plėstis. Vienas iš tokių verslo plėtros būdų – tai dukterinių įmonių steigimas. Dukterinė įmonė – tai kokia bendrovė, kurios nuosavybė ir pagrindinis akcijų paketas priklauso kitai įmonei, kuri dar yra vadinama motinine įmone. Motininė įmonė, dar vadinama patronuojančia, priima visus pagrindinius sprendimus, susijusius su dukterinės įmonės valdymu.

Kodėl steigiamos dukterinės įmonės

Viena iš itin dažnai pasitaikančių priežasčių, kodėl plečiant veiklą – steigiamos dukterinės įmonės – tai siekis atskirti įmonės veiklas. Labai dažnai patronuojančios ir dukterinės įmonės veiklos šiek tiek skiriasi, tad įmonių veiklų atskyrimas padeda lengviau komunikuoti su klientais, geriau įvertinti rezultatus bei, jei vienai įmonei veikla nėra sėkminga – tai nesmukdo kitos įmonės rezultatų. Abi įmonės, nors ir priklauso tai pačiai grupei, veikia kaip atskiri juridiniai vienetai.

Pavyzdžiui, finansines paslaugas teikiantis bankas „Luminor“ turi net keletą dukterinių įmonių: „UAB Luminor lizingas“, „UAB Luminor investicijų valdymas“, „UAB Luminor Būstas“ ir dar keletas kitų. Galima pastebėti, kad nors ir visos įmonės teikia finansines paslaugas – pačių paslaugų pobūdis skiriasi. Tai padeda ir pačiam verslui – kiekviena įmonė orientuojasi būtent į savo, šiek tiek smulkesnę, sritį, tiek ir patiems klientams lengviau pasirinkti bendroves, pagal tai, kokios paslaugos jiems yra reikalingos.

Tiesioginė ir netiesioginė patronuojančios įmonės įtaka

Kalbant apie dukterinės ir patronuojančios įmonių santykius, svarbu paminėti, kad yra išskiriamos dvi įtakos rūšys: tiesioginė ir netiesioginė.

Jei patronuojanti įmonė turi dukterinės įmonės akcijų - ji turi teisę rinkti dukterinės bendrovės vadovą, valdybos narius, stebėtojus bei jai priklauso dauguma balsų – tai reiškia, kad ji dukterinei įmonei daro tiesioginę įtaką. Paprasčiau tariant, kone visas dukterinės įmonės valdymas, svarbiausių sprendimų priėmimas bei visa kita veikla priklauso nuo patronuojančios įmonės.

Tačiau svarbu pabrėžti, kad egzistuoja ir netiesioginė įtaka, daroma trečiosios bendrovės. Jei trečioji bendrovė gali daryti tiesioginę įtaką, turi balsų daugumą patronuojančiai įmonei, kuri savo ruoštu daro tiesioginę įtaką dukterinei įmonei – galima teigti, kad pirmoji bendrovė taip pat daro įtaką (tiesa, netiesioginę) trečiajai bendrovei, arba kitaip tariant – dukterinei įmonei.

Patronuojančios įmonės atsakomybė už dukterinės įmonės prievoles

Nors patronuojanti įmonė yra itin stipriai susiusi su dukterinės įmonės valdymu, sprendimų priėmimu ir kitais veiklos vykdymo aspektais - vis dėlto, kalbant apie atsakomybę už prievoles, patronuojanti įmonė už dukterinę įmonę atsako tik išimtinais atvejais. Būtent dėl šios priežasties kartais įmonės, norėdamos plėsti savo veiklą, vietoje naujo filialo, pasirenka steigti dukterine įmonę. Kodėl? Todėl, kad filialas nėra atskiras juridinis asmuo, o štai dukterinė įmonė yra būtent tokia.

Išimtys, kada patronuojanti įmonė atsako už dukterinės įmonės prievoles, yra šios: kai kreditoriai reikalauja atlyginti nuostolius, kuriuos sukelia dukterinė įmonė, dėl nesąžiningo patronuojančios įmonės elgesio. Tiesa, kreditoriai nesąžiningą patronuojančios įmonės elgesį privalo įrodyti.

Kita išimtis, kada patronuojančiai įmonei gali tekti atsakyti už dukterinės įmonės prievoles – kai kreditorius nesutinka su sandoriais, sudarytais tarp patronuojančios ir dukterinės įmonių.

Dukterinės įmonės ir mokesčiai

Įsteigus naują įmonę, neretai pasitaikanti situacija yra kai veiklos pradžioje ji gali veikti nuostolingai. Todėl 2010-aisiais metais buvo priimtas pelno mokesčio įstatymas, kai kuriais atvejais palengvinantis mokesčių naštą. Tai reiškia, kad patiriant nuostolius vienoje iš įmonių grupių įmonių (nesvarbu, ar tai dukterinė, ar patronuojanti įmonė), mokestinius nuostolius galima perkelti  į kitą įmone (žinoma, priklausančią tai pačiai įmonių grupei). Beje, verta paminėti, kad mokestiniai nuostoliai gali būti perkeliami ne tik tarp Lietuvos, bet ir tarp užsienio įmonių grupių.

Susiję straipsniai:

Kas yra Uždaroji akcinė bendrovė

Kas yra Akcinė bendrovė

Kas yra Mažoji bendrija

Kas yra Individuali įmonė

Kas yra Viešoji įstaiga

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos