Akcinė bendrovė - AB steigimas ir valdymas

Publikavimo data: 2019-01-02 Akcinė bendrovė - AB steigimas ir valdymas

Akcinė bendrovė (AB) – tai ribotos atsakomybės juridinis asmuo, kuris gali priklausyti vienam ar keliems fiziniams bei juridiniams asmenims. Kadangi steigiant akcinę bendrovę, steigimui reikalinga nemenka įstatinio kapitalo suma  - neretai pasitaiko praktika, kai ją steigia daugiau, kaip vienas asmuo, o tai sukuria galimybę surinkti nemažą įstatinį kapitalą, kuris padeda gana greitai ir sėkmingai plėtoti veiklą. Taip pat, ribota turtinė atsakomybė, kuri apsaugo investuotojų asmeninį turtą nesėkmės atveju, padeda pritraukti daugiau investuotojų.

Akcinės bendrovės steigimas

Norint steigti akcinę bendrovę, svarbu žinoti, kad yra reikalingas įstatinis kapitalas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 43 443 eurų. Svarbu paminėti, kad minimali įstatinio kapitalo suma turi būti sumokėta pinigais, o jei įstatinis kapitalas viršija minimalią sumą – viršijanti suma gali būti sumokėta materialiais daiktais (pavyzdžiui, nekilnojamasis turtas, automobiliai, techninė įranga ir kt.). Materialusis turtas ir jo vertė turi būti nustatyta bei patvirtinta nepriklausomo turto vertintojo.

Akcinės bendrovės valdymas

Akcinės bendrovės pagrindiniai valdymo organai yra vadovas ir akcininkų susirinkimas. Kai kuriais atvejais, ypač jei įmonė yra didesnė, gali būti renkama ir stebėtojų tarnyba.

Bendrovės vadovas yra atsakingas už sklandų kasdienės veiklos užtikrinimą, jis priima mažesnio mąsto sprendimus. Taip pat jis atsakingas už darbuotojus, jų įdarbinimą, atleidimą bei kitų kasdienių užduočių atlikimą. Vadovas gali priimti tik tokius sprendimus, kurie yra jo įgaliojimų ribose. O vadovo įgaliojimai yra numatyti akcinės bendrovės įstatuose, parengtuose dar pačioje veiklos pradžioje, vos tik pradėjus bendrovės steigimo procesą.

Akcininkų susirinkimo paskirtis – tai didesnės reikšmės sprendimų priėmimas: bendrovės įstatų tvirtinimas, pelno skirstymas, metinio balanso tvirtinimas, įgaliojimai, įstatinio kapitalo keitimas, bendrovės likvidavimas arba reorganizavimas ir t.t.

Stebėtojų tarnybos paskirtis – rinkti valdybos narius, kai kuriais atvejais net ir vadovą renka būtent stebėtojų tarnyba. Vėliau, vadovas priimdamas svarbesnius sprendimus, turi su šia tarnyba pasitarti. Svarbu pabrėžti, kad stebėtojų tarnyba taip pat gali veikti tik savo įgaliojimų, kurie numatyti akcinės bendrovės įstatuose, ribose.

Verta pastebėti, kad stebėtojų tarnybos rinkimo praktika yra labiau paplitusi tarp didesnių įmonių, turinčių daugiau akcininkų Paprasčiau tariant – kuo bendrovėje mažiau akcininkų – tuo mažiau yra ir jos valdymo organų.

Akcinės bendrovės privalumai

Vienas iš didžiausių akcinės bendrovės privalumų – tai galimybė leisti vis naujas akcijas ir jas viešai pardavinėti. Tai suteikia galimybę pritraukti naujus investuotojus bei ženkliai padidinti bendrovės piniginį kapitalą. Atsiradusio didesnio kapitalo dėka, galima sėkmingai plėsti veiklą.

Ne mažesnis privalumas – tai ribota atsakomybė. Tai reiškia, kad investuotojai nerizikuoja savo asmeniniu turtu, kaip tai yra steigiant individualią įmonę. Nesėkmės ar bankroto atveju akcininkai atsakys tik tuo turtu, kurį investavo į bendrovę, įsigydami jos akcijas.

Trečiasis privalumas – galimybė laisvai valdyti savo turimas akcijas, t.y. jas galima padovanoti, parduoti ar perleisti kitiems asmenims. Taip pat nėra ribojamas akcininkų skaičius.  

Dar vienas iš akcinės bendrovės privalumų neretai įvardijamas profesionalus valdymas ir veikos organizavimas. Akcininkai įprastai dalyvauja tik svarbesnių sprendimų priėmimo procesuose, o kasdienei veiklai organizuoti yra samdomi profesionalūs darbuotojai, atliekantys savo funkcijas. Tai padeda bendrovei veikti itin efektyviai.

Akcinės bendrovės trūkumai

Kaip ir kiekviena kita veiklos vykdymo ir registravimo forma – akcinė bendrovė turi be tik savų privalumų, bet ir trūkumų. Vienas didžiausių trūkumų – didelė įstatinio kapitalo suma, todėl ne itin dažnais atvejais akcinės bendrovės steigėju tampa vienas asmuo.

Kaip trūkumu galima įvardinti ir vadovo sprendimų laisvės apribojimą, jei šis nėra akcininkas. Tokiu atveju sprendžiamasis basas priklauso būtent akcininkų susirinkimui, o vadovo nuomonė ar sprendimas lieka dažniausiai tik rekomendacinio pobūdžio.

Didesni mokesčiai – tai neabejotinai dar vienas trūkumas, kuris atsiranda, jei lygintume su individualia įmone, mažąja bendrija ar kita juridine veikos forma.

Kuo akcinė bendrovė (AB) skiriasi nuo uždarosios akcinės bendrovės (UAB)

Vienas didžiausių ir svarbiausių akcinės bendrovės skirtumų, palyginant su uždarąja akcine bendrove -  tai, kad jos akcijomis galima prekiauti viešai, vertybinių popierių biržoje, žinoma, vadovaujantis teisės aktais, kurie reglamentuojančiais vertybinių popierių viešąją apyvartą.

Kitas skirtumas – nėra ribojamas akcininkų skaičius. Pavyzdžiui, uždarojoje akcinėje bendrovėje akcininkų skaičius negali būti didesnis, kaip 249, o štai akcinėje bendrovėje jų skaičius visiškai nėra ribojamas.

 

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos