Kas yra Patentas?

Publikavimo data: 2019-01-20 Kas yra Patentas?

Patentas – tai išradimų apsaugos forma arba kitaip dokumentas, kuris patvirtina išradimo autorystę bei suteikia teisę išimtinai tik jo autoriui disponuoti savo išradimu ar kūriniu. Patentavimas įstatymo numatyta tvarka apsaugo išradimą nuo neteisėto (be autoriaus leidimo) panaudojimo iki 20 metų, žinoma, jei yra laiku sumokami nustatyti mokesčiai valstybei. Taip pat svarbu paminėti, kad patentas galioja tik ten, kur jis yra išduodamas. Tai reiškia, kad jei patentas išduotas Lietuvoje – už jos ribų jis nebegalios.

Patentuojamas kūrinys turi atitikti tam tikrus kriterijus

Svarbu pabrėžti, kad patentuojama gali būti ne bet kas, yra parengti tam tikri kriterijai, pagal kuriuos yra vertinama ar kūrinys (išradimas) bus patentuojamas.

Pirmasis ir, ko gero, svarbiausias kriterijus – tai kūrinio naujumas. Pavyzdžiui, jei norima patentuoti seniau išrastą kūrinį, kuris buvo jau pristatytas kokioje nors konferencijoje, publikuotas žiniasklaidoje ar net paleistas į prekybą – to padaryti nepavyks. Patentas saugo tik naujus kūrinius bei išradimus.

Antrasis patento kriterijus – tai išradimo naujumo lygis. Tai reiškia, kad patentuoti galima tik tuos išradimus, kurie yra iš esmės nauji, turintys naujas funkcijas. Pavyzdžiui, jei yra tiesiog patobulinamas jau sukurtas išradimas, pridedant papildomą elementą, naują funkciją, pakeičiant išorę ir kitaip, neženkliai, jį patobulinant – jo patentuoti kaip naujo išradimo galimybės jau nebus.

Trečiasis kriterijus – išradimas (kūrinys) turi būti pritaikomas pramonėje. Tai reiškia, kad patentuoti galima tik realiai panaudojamą kūrinį. Teorinio reiškinio ar idėjos, kol ji nėra įgyvendinta ir naudingai pritaikoma, patentuoti nepavyks.

Paskutinis kriterijus – tai gebėjimas atkleisti kūrinį ar išradimą. Tai reiškia, kad išradęs asmuo ar tas, kuris nori jį užpatentuoti, privalo aiškiai ir išsamiai pristatyti kūrinį, mokėti paaiškinti, kaip jis veikia ir pademonstruoti jo funkcijas (jei tokios yra).

Kas negali būti patentuojama

Patentų įstatymo yra numatyta, kad negali būti patentuojama jokia idėja ar teorija, kol ji nėra realizuota ir faktiškai įgyvendinta.

Negali būti patentuojami atradimai, matematikos metodai bei mokslo teorijos, taip pat negalima patentuoti įvairių gaminių išorinės išvaizdos, žaidimų, taisyklių rinkinių, ūkinės veiklos, informacijos pateikimo būdų bei natūralioje aplinkoje esančių žmogaus kūno elementų (net jei tai būtų naujas atradimas).

Patento gavimo eiga

Norint gauti patentą savo išradimui – pirmasis žingsnis – tai analogų paieška. Tai reiškia, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti ar rinkoje nėra kitų analogiškų ar net tokių pačių išradimų. Visų išduotų patentų sąrašas yra prieinamas, tad įmonės, prieš kreipiantis į patentų biurą, pirmiausiai turėtų šią informaciją patikrinti.

Antrasis žingsnis – paraiškos rengimas. Kartu su paraišką reikia pateikti prašymą išduoti patentą, išsamų kūrinio aprašymą (jeigu reikia - privalu pateikti ir visus brėžinius, susijusius su kūriniu), referatą, pareiškimą dėl kūrinio autorystės, jei patentuoja pats kūrėjas arba įgaliojimą pateikti patento paraišką, jei tai daro ne pats kūrinio autorius.

Kuo patentas gali būti naudingas?

Patentas suteikia išskirtines teises išradimo savininkui naudoti savo kūrinį (tai gali būti tiek technologinis išradimas, tiek meno kūrinys ar net speciali mokymų technika). Tai kūrinio savininkui padeda jaustis stipresniu rinkoje, mat jis pats gali nuspręsti ar savo kūriniu disponuos pats. Patentas suteikia galimybę parduoti savo kūrinį, už tam tikrą užmokestį, suteikti teisę juo naudotis kitiems asmenims ir iš to gauti papildomas pajamas.

Prireikus konsultacijos ar norint užtikrinti, kad jūsų kūrinys nebūtų platinamas komerciniais ir ne tik tikslais be jūsų sutikimo – jums reikėtų kreiptis į artimiausią patentų biurą. O įmonių kataloge Visalietuva.lt rasite Lietuvoje veikiančių patentų biurų kontaktus bei adresus.


Patentavimo paslaugų įmonės - prekių ženklų, išradimų, įmonės pavadinimų patentavimo patikėtiniai.
 

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos