Įmonių bankroto įstatymas

Publikavimo data: 2019-01-20 Įmonių bankroto įstatymas

Bankrotas – tai vargu ar yra pirmasis dalykas, apie kurį pagalvoja pradedantysis ar jau nebe, verslininkas. Žinoma, kiekvienas tikisi sėkmės ir kad verslas gyvuos ilgai bei sėkmingai. Tačiau tinkamos žinios yra galia, kuri gali padėti užbėgti galimiems nemalonumams už akių. Todėl žinoti, kas yra įmonių bankroto įstatymas bei pagrindinius su tuo susijusius dalykus – naudinga kiekvienam.

Kas yra įmonių bankroto įstatymas?

Įmonių bankroto įstatymas – tai teisės aktas, kuris nurodo tvarką, pagal kurią yra numatomas įmonių bankroto procesas, visa jo eiga bei nurodomos nemokumo teisės. Bankroto įstatymas gali būti taikomas visiems juridiniams vienetams, kurių veikla įregistruota Lietuvoje. Išimtys, kurioms bankroto įstatymas nėra taikomas – tai biudžetinės įstaigos, politinės partijos, religinės bendruomenės, profesinės sąjungos ir bendrijos.

Įmonės bankroto bylos kėlimo priežastys ir eiga

Įmonės bankrotas skelbiamas tada, jai ji tampa nemoki ir nebeišgali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, kai įmonė laiku nebemoka darbo užmokesčio darbuotojams, neatsiskaito už gautas prekes bei paslaugas su tiekėjais, laiku negrąžina kreditų, paskolų  ir kitų turtinių įsipareigojimų ir t.t.

Apie bankroto kėlimą įmonė privalo įspėti teismą 30 dienų prieš bylos kėlimą, įteikiant raštą. Daugiausiai per du mėnesius nuo rašto įteikimo, teismas privalo iškelti bankroto bylą. Kreditoriai apie įmonės bankrotą įspėjami per 30-45 dienas nuo bankroto inicijavimo rašto įteikimo teismui. Tada išrenkamas bankroto administratorius ir renkami kreditorių susirinkimo atstovai.

Paskutiniai etapai – įmonės pripažinimas bankrutavusia ir jos likvidavimas. Ir galiausiai, įmonė pašalinama iš juridinių asmenų sąrašo. Taip atrodo pagrindiniai įmonių bankroto bylos etapai, žinoma, jų eigoje, sprendžiama, kaip ir per kokį laikotarpį bankrutuojanti  įmonė atsiskaitys su savo kreditoriais.

Kas yra bankroto administratorius ir kreditorių  susirinkimas?

Bankroto administratorius – tai asmuo (gali būti tiek fizinis, tiek ir juridinis), kuris yra paskiriamas teismo ir turi teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Asmenį, kuris galėtų tapti konkrečios bankroto bylos administratoriumi, rekomenduoti teismui gali tiek bankrutuojančios įmonės savininkai, tiek  ir patys kreditoriai. Bankroto administratoriaus veikla yra prižiūrima ir kontroliuojama įmonių bankroto valdymo departamento.

Kreditorių susirinkimo tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai atstovaujami visų kreditorių, kuriems bankrutuojanti įmonė turi padengti finansinius įsipareigojimus bei skolas, interesus. Svarbu paminėti, kad kreditorių susirinkime gali dalyvauti tik tie kreditoriai, kurių reikalavimo teisę patvirtino teismas.

Bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimas dalyvauja ir priima svarbius  sprendimus įmonės bankroto bylos procese. Sudarinėjami tikslūs kreditorių sąrašai, skolų sumos ir atsiskaitymo terminai. Finansiniai įsipareigojimai kreditoriams yra dengiami iš likusio įmonės turto.

Įmonei bankrutavus, darbuotojams yra taikomos garantijos

Įmonei paskelbus bankrotą, visi darbuotojai per 3 darbo dienas privalo būti informuoti apie būsimą darbo sutarties nutraukimą. Per 15 dienų nuo bankroto bylos iškėlimo, darbo sutartys privalo būti nutrauktos jau oficialiai. Esant tokiai situacijai, svarbu paminėti, kad darbuotojams yra taikomos tam tikros garantijos, apie kurias žinoti yra naudinga. Viena iš  pagrindinių ir darbuotojams naudingiausių garantijų – tai išeitinė išmoka, kuri yra dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Jei bankroto atveju įmonė neturi lėšų išeitinėms darbuotojų išmokoms išmokėti – jie mokami iš garantinio fondo

Svarbu paminėti, kad darbuotojams priklausiančio su darbo santykiais susijusių įmokų, tokių, kaip, pavyzdžiui, išmokos už nepanaudotas atostogas ir kt., įmonių bankroto įstatymas nereglamentuoja – juos reglamentuoja darbo kodeksas.

Taip pat verta žinoti, kad dalis darbuotojų gali išlaikyti savo darbo vietą ir viso bankroto proceso metu. Su tokiais darbuotojais būtų sudaroma terminuota darbo sutartis. O darbuotojų skaičių nustato bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimas.

 
Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos