Įmonės valdymo struktūra

Publikavimo data: 2019-03-16 Įmonės valdymo struktūra

Įmonės valdymo struktūra – tai priemonės, kuris nurodo, kaip įmonėje ar kitoje organizacijoje organizuojami darbai, planuojamos užduotys bei skirstomos atsakomybės. Įmonės valdymo struktūra – tai visų įmonės elementų, padalinių, darbuotojų atsakomybės bei jų ryšiai vieni su kitais.

Įmonių valdymo struktūrų tipai

Egzistuoja net keletas skirtingų įmonių valdymo struktūrų tipų, tad kiekviena organizacija, atsižvelgdama į darbuotojų skaičių, padalinių suskirstymą bei veiklos pobūdį, pasirenka sau patogiausią variantą:

Patriarchalinė įmonės valdymo struktūra – tai valdymo tipas, kai visa sprendimų, darbų paskirstymo bei organizavimo teisė priklauso vienam vadovui. Šis įmonės valdymo tipas dažniausiai pastebimas mažesnėse įmonėse, kurios praktiškai neturi skirtingų padalinių ir kuriose dirba sąlyginai mažai darbuotojų.

Linijinė įmonės valdymo struktūra – tai valdymo tipas, kai įmonėje be pagrindinio vadovo dar yra daugiau kaip vienas žemesnio lygio vadovas, kuris atsakingas už skirtingą sritį bei skirtingus padalinius. Esant šiam valdymo tipui, vadovas gali tiesiogiai skirti užduotis savo pavaldiniams, nesuderindamas to su kitais vadovais. Tai viena labiausiai paplitusių įmonių valdymo formų, kurios dažnai pastebimos vidutinėse bei didesnėse įmonėse.

Funkcinė įmonės valdymo struktūra – tai įmonės valdymo tipas, kai įmonėje darbai išskirstomi į tam tikras, konkrečias funkcijas atliekančias grupes ir kiekvienos grupės vadovas yra atsakingas tik už tam tikrą sritį, pavyzdžiui, tai gali būti buhalteriai, technologai, tam tikros srities specialistai ir t.t. 

Organizacinės dalys įmonės valdymo struktūroje

Įmonės valdymo struktūroje gali būti išskiriamos net kelios organizacinės dalys, pagal tai, kokios jų atsakomybės, funkcijos bei pareigos įmonėje. Tačiau vadybos srityje specializuojantis Kanados mokslininkas Henris Mintsbergas yra išskyręs penkias pagrindines organizacijos dalis, kuris pastebimos daugelyje įmonių:

Strateginė viršūnė – tai organizacijos valdymo dalis, kurią sudaro aukščiausio lygio įmonės vadovai, kurie įmonės valdyme priima svarbiausius sprendimus ir jų balsas daugeliu klausimų būna lemiamas.

Vidurinis lygis – tai žemesnio rango vadovai, dažniausiai vadovaujantys tik tam tikram padaliniui arba konkrečiai darbuotojų grupei, kurie yra jiems tiesiogiai pavaldūs, tačiau šio lygio vadovas turi tiesioginę atskaitomybę pagrindiniam vadovui.  Taip pat šioje įmonės valdymo struktūros dalyje yra ir vadybininkai bei kiti specialistai.

Technostruktūra  - šioje įmonės valdymo struktūros dalyje yra įvairių sričių analitikai, kurių pagrindinis tikslas įmonėse – standartizuoti visų kitų padalinių darbą. Ši įmonės valdymo struktūros dalis sutinkama ne kiekvienoje  įmonėje.

Funkcionavimo grandis – šioje kategorijoje atsiranda žemiausio rango įmonės darbuotojai, kurie tiesiogiai atlieka gamybinius ar paslaugų teikimo darbus. Šie įmonės darbuotojai įprastai yra tiesiogiai pavaldūs vidutinio lygio vadovui.

Tarnautojai -  tai darbuotojai, kurie padeda kitiems atlikti savo darbus, dažniausiai šioje kategorijoje atsiranda įvairūs padėjėjai, asistentai, praktikantai ir t.t.

Darbų koordinavimo būdai įmonės valdyme

Įmonėse dažnai būna ne tik skirtingos valdymo struktūros, bet ir skirtingi darbų pasiskirstymo bei koordinavimo būdai. Verta paminėti, kad vieno teisingo modulio nėra, kas veikia vienose įmonėse – kitoms gali visiškai netikti. Tad kokie gi yra dažniausiai pasitaikantys darbų koordinavimo moduliai:

Paprastasis susiderinimas – tai pats paprasčiausias darbų koordinavimo įmonėje būdas, kai nėra kuriamos jokios standartizuotos procedūros, kurių reikėtų laikytis, skirstant darbus ar priimant sudėtingesnius sprendimus. Šis būdas patogiausias ir dažniausiai pastebimas mažesnėse organizacijose.

Tiesioginis vadovavimas – tai darbų įmonėje paskirstymo būdas, kai visus nurodymus darbuotojams skirsto vienas asmuo - tiesioginis vadovas. Šis darbų organizavimo būdas taip pat patogiausias įmonėse, kuriose yra mažiau darbuotojų.

Darbų bei procesų standartizavimas – tai darbų organizavimo įmonėje būdas, kai yra parengiami specialūs dokumentai, tam tikri standartai bei procedūros. It visi dabai bei užduotis skirstomi laikantis griežtai procedūrose bei kituose įstatuose aprašytos tvarkos.

Veikos rezultatų standartizavimas – reglamentuose yra aprašomi tik darbo bei veiklos rezultatai, tačiau neapibrėžiama griežta tvarka, kaip yra organizuojami patys darbų procesai.

Normų standartizavimas -  tai darbų koordinavimo būdas, kai įmonėje sukuriamos tam tikro darbo normos, kurios remiasi įmonės ideologija ir pagal tai vėliau yra organizuojamas darbas, skirstomi darbai, užduotys bei atsakomybės.

Egzistuoja ne vienas įmonės valdymo struktūros tipas – kiekviena įmonė pasirenka sau patogiausią būdą, o kartais sujungia kelis būdus, iš kiekvieno pasiimdamas tai, kas jiems naudingiausia ir aktualiausia.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos