Ar pasitikėti įdarbinimo užsienyje agentūromis?

Publikavimo data: 2014-03-22 Ar pasitikėti įdarbinimo užsienyje agentūromis? Asmenys, kurie Lietuvoje ieško darbo labiau linkę pasitikėti savo jėgomis ir patys savarankiškai mėgina susirasti darbą skaitant įvairius darbo skelbimus laikraščiuose bei internetiniuose tinklalapiuose.

 

Puiku, jei darbą norite rasti Lietuvoje, tačiau pastaruoju metu ypač daug žmonių ryžtasi emigruoti į užsienį geresnio gyvenimo vardan. Neretai ieškant darbo užsienio šalyje daug kam trūksta drąsos bei žinių šias paieškas atlikti savarankiškai. Dėl šios priežasties daugelis linkę kreiptis pagalbos į įvairias lietuviškas arba užsienyje veikiančias įdarbinimo agentūras. Be abejo, apie jas taip pat girdima įvairių kontraversiškų nuomonių: vieni su jomis bendradarbiauja ir susiranda mėgstamą darbą, kiti – gaila, bet lieka apgauti. Taigi, norėtųsi kiek plačiau pakalbėti apie įdarbinimo agentūras, padedančias įsidarbinti užsienyje.

Remiantis LR įstatymais, įmonės ir fiziniai asmenys, kurie teikia įdarbinimo paslaugas privalo Lietuvos darbo biržai teikti pranešimus apie vykdomą savo veiklą, įdarbintus žmones ir panašiai. Tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, kurie teikia įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo paslaugas, privalo Lietuvos darbo biržai pateikti tam tikrą informacinį pranešimą apie savo įmonės statusą bei asmenims suteiktas paslaugas. Tai nustatyta Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos apraše. Lietuvoje įdarbinimo užsienyje paslaugas teikiančių įmonių nuolat daugėja. Ir nors pagal galiojančius įstatymus įdarbintojai už surastą darbą negali imti mokesčių, tačiau visi esame girdėję istorijų apie tūkstančius sumokėjusius darbininkus. Kadangi Lietuvos darbo birža neturi galimybės kontroliuoti bei tikrinti įvairių įdarbinimo įmonių veiklos, o informacija apie agentūras, padariusias pažeidimus, nekaupiama, nėra atliktų ir jokių skaičiavimų, kiek žmonių darbas buvo pažadėtas, tačiau nesurastas.

Ar agentūra patikima?

Kiekvienas, kuris ieško darbo per įdarbinimo agentūrą, turi prisiminti, jog įdarbintojai jas privalo teikti nemokamai. Juk net ir Tarptautinės darbo organizacijos Konvencijos 7 straipsnyje yra teigiama, jog privačios įdarbinimo agentūros neturi teisės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai reikalauti sumokėti arba padengti kokias nors jų teikiamų paslaugų išlaidas. Nepaisant to įdarbintojai neretai linkę apeiti šį įstatymą ir pageidauja, kad norintys įsidarbinti sumokėtų nemažą sumą už dokumentų tvarkymą, administravimą ar vertimus.

Ne vienas tokiu būdu ieškojęsis darbo teigia, kad agentūros prašo sumokėti daugybę mokesčių: registracijos, dokumentų tvarkymo, vertimo paslaugų ir panašių. Nepaisant to, kad šių įmonių klientai susimoka, jiems nieko konkretaus pradžioje nebūna pasiūloma. Nors įvairios įmonės ir skelbia, kad ieško darbuotojų, tačiau su jais susisiekus, paaiškėja, kad reikia mokamai užsiregistruoti ir laukti. Be abejo, kartais šis laukimas tęsiasi be galo ir  klientui joks darbas nesiūlomas. Yra nutikę netgi ir taip, kad įdarbinimo agentūros pasiima iš savo klientų pinigus, susodina juos į automobilį ir nuveža ten kur nėra nei žadėto darbo, nei gyvenamojo ploto.

Prieš įdarbinimo agentūrai mokant įvairius jos nustatytus mokesčius rekomenduojama apie ją pasiskaityti skundų ir atsiliepimų internetiniuose tinklalapiuose. Ten galima rasti daugybę naudingos informacijos apie šių įmonių nepatikimumą. Kita vertus, jei Lietuvos Darbo biržos duomenimis tokiu būdu yra ir nemažai užsienyje įdarbintų bei sėkmingai dirbančių žmonių, tai vadinasi yra ir puikiai dirbančių patikimų įdarbinimo agentūrų. Bet kaip pasirinkti teisingai?

Kaip rasti patikimą agentūrą?

Ne vienam dažnai kyla klausimas, kaip žinoti, ar įmonė, kuri siūlo įdarbinimo paslaugas, yra patikima. Prieš daugiau nei trejus metus tai padaryti būdavo nesunku – tiesiog asmenys, kurie darbo ieškojo per tarpininkus, galėjo nesunkiai patikrinti, ar įmonė, kuri teikia įdarbinimo paslaugas turi licenciją dirbti tokį darbą. Taigi tuo metu įdarbinimo užsienyje paslaugas galėjo teikti tik tos įmonės ar privatūs asmenys, kurie turėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą licenciją, tačiau nuo 2010 m. sausio 5 dienos tokia įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo veiklos licencija buvo panaikinta.

šiuo metu patikrinti, ar įdarbintojas šią veiklą vykdo legaliai iš tikrųjų gana sudėtinga. Lietuvos darbo birža tikina, kad jai nėra suteikti įgaliojimai kontroliuoti įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo agentūrų veiklą. Kita vertus ir fiziniai, ir juridiniai asmenys, kurie nusprendė pradėti teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi Lietuvos darbo biržai pateikti informacinį pranešimą, nurodantį jos statusą ir kas tris mėnesius teikti ataskaitas apie įdarbintus užsienyje asmenis. Deja, tokie duomenys teikiami nėra.

Agentūrų veiklos priežiūra

Jei vis dėlto nusprendėte naudotis įdarbintojų paslaugomis, primygtinai siūloma itin atidžiai skaityti jų sutarties sąlygas. Gaila, bet standartinės sutarties, kuri turi būti pasirašyta tarp darbo ieškančio asmens ir agentūros, nėra. Dėl šios priežasties įdarbinimo užsienyje agentūros gali savarankiškai ir laisvai rengti sutartis ir derinti jas tiek su klientais, tiek ir su darbdaviais.

Svarbu, kad paslaugų teikimo sutartyje būtų tiksliai ir aiškiai įvardinti agentūros ir ieškančio darbo asmens įsipareigojimai vienas kitam, teikiamų paslaugų spektras, agentūros atsakomybė, jeigu ji neįvykdys ar nevisiškai įvykdys sutartyje nurodytus įsipareigojimus, tokio tipo nesutarimų sprendimo tvarka ir panašiai.

šiuo metu visos įdarbinimo užsienyje paslaugas teikiančios agentūros yra kontroliuojamos tų įstaigų, kurios prižiūri, kad ir visų kitų įmonių veikla būtų legali ir įstatymiškai tvarkinga, bei užsiima nelegalaus darbo prevencija. šios įstaigos yra Valstybinė darbo inspekcija bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Pastaroji valstybės institucijų įstaigų prašymu kontroliuoja nelegalų darbą ir nustačiusi galimus finansinių nusikaltimų požymius vykdo baudžiamąjį įmonės persekiojimą. Įstaiga, kuri tikrina atvejus, kai bendrovės dirba neturėdamos verslo liudijimų, neregistravusios įmonės bei nedeklaravusios individualios veiklos yra Valstybinė mokesčių inspekcija. Policijos departamento pareiga yra teikti pagalbą valstybės institucijoms, kurios vykdo nelegalaus darbo prevenciją, bei neregistruotų ar neturinčių verslo liudijimų asmenų kontrolę.

Taigi, akivaizdu, kad yra daug įstaigų, prižiūrinčių kad įmonės veiktų teisėtai ir teisingai, todėl jei įtariama, jog įdarbinimo užsienyje paslaugas teikianti įmonė verčiasi šia veikla pažeisdama įstatymus, būtina kreiptis į nurodytas teisėsaugos institucijas.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Įdarbinimo firmos