Projektų vadovas

Publikavimo data: 2019-03-16 Projektų vadovas

Projektų vadovas – tai vis labiau populiarėjanti darbo pozicija. Projektų vadovas yra atsakingas už tam tikrą projektą arba kelis projektus,  jų įgyvendinimą, rezultatus. Sėkmingam projekto įgyvendinimui labai svarbu stipri komanda, surinkta iš geriausiai savo sritį išmanančių specialistų. Tačiau net ir surinkus profesionalų komandą – tai negarantuoja projekto sėkmės. Maksimaliems rezultatams pasiekti yra reikalingas projektų vadovas, kuris kiekvieną specialistą nukreiptų tinkama linkme, užtikrintų, kad visos užduotys būtų atliekamos laiku bei spręstu iškilusias problemas.

Kas yra projektų vadovas

Tad vis dėlto, kas gi yra projektų vadovas? Projektų vadovas – tai asmuo, kuris yra įmonėje atsakingas už vieno ar kelių projektų įgyvendinimą. Dažniausiai viename projekte dirba daugiau, kaip vienas žmogus, kuris yra atsakingas už savo sritį, o projekto vadovo tikslas – skirtingų darbuotojų atliekamas užduotis sujungti į bendrą visumą.

Projekto vadovų kategorijos

Jei projektas yra mažesnės apimties, su juo dirba mažiau darbuotojų – projekto vadovas yra vienas. Tačiau egzistuoja ir didelės apimties projektai, su kuriais dirba daugybė žmonių, tad tada vieno vadovo dažniausiai negana. Tad pagal atliekamas funkcijas, galima išskirti tris projektų vadovų kategorijas:

Projekto rangovas – tai asmuo, daugiausiai atsakingas už personalą, jo samdymą, atleidimą, motyvavimą ir t.t. Projekto rangovas yra arčiausiai darbuotojų, geriausiai nusimano kiekvieno iš jų galimybes, patirtį ir gali paskirti konkrečią užduotį kiekvienam, atsižvelgiant į darbuotojo įgūdžius. Taip pat projekto rangovas yra atsakingas už tinkamų darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimą bei kitus su darbo teise susijusius aspektus.

Projekto koordinatorius – tai asmuo, kurio pagrindinė užduotis - koordinuoti, kad visi projekto procesai vyktų sklandžiai, jis formuoja ir įvardija užduotis, kurias reikia atlikti, tiesa, tiesiogiai su darbuotojais dažniausiai jis jų neaptarinėja – šis darbas perleidžiamas projekto rangovui. Taip pat šis asmuo priima ir sprendimus, susijusius su produkto gamyba ar paslaugos vystymu.

Aptarimo vadovas – tai asmuo, kuris inicijuoja ir vadovauja susitikimams. Dažniausiai šis darbuotojas  susitikimo metu išklauso iškilusias problemas, pažiūri į viską kliento akimis ir pateikia savo įžvalgas. Tiesa, verta paminėti, kad aptarimo vadovo pozicija įmonėse sutinkama vis rečiau.

Kokios yra projektų vadovų pareigos bei atsakomybės

Projektų vadovas atsakingas už tai, kad visi projektų įgyvendinimui svarbūs procesai įmonėje vyktų sklandžiai ir sėkmingai. Jis skirsto darbus, atsakomybes, tikrina atliktų darbų progresą, bendrauja su klientais, užsakovais ir visais kitais būdais stengiasi užtikrinti projekto sėkmę.

Taip pat projektų vadovas yra atsakingas, už tai, kad būtų tinkamai suformuotos užduotis kiekvienam darbuotojui ir, kad kiekvienas asmuo, kuris dirba su konkrečiu projektu, suprastų, ką turi daryti ir kokia jų darbo paskirtis, ko iš jo yra tikimasi įgyvendinant projektą. Kadangi įprastai su vienu projektu dirba nemaža dalis žmonių – kiekvienas turi aiškiai žinoti, ko iš jų tikimasi. Tai viena svarbiausių projekto sėkmės sąlygų.

Projektų vadovas yra atsakingas už komandos laiko valdymą -  turi užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami laiku.

Ne mažiau svarbi projektų vadovui tenkanti užduotis yra  ir finansų valdymas, kaštų skaičiavimas bei planavimas bei užtikrinimas, kad projektas neišeis už nustatyto biudžeto ribų. Kad projektas būtų finansiškai kuo naudingesnis – itin svarbu kuo optimaliau laikytis jam skirto biudžeto.

Projekto vadovo pozicija tampa vis paklausesnė darbo rinkoje: tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Daugelis įmonių vis labiau noriai imasi dirbti su tarptautiniais, didesnės apimties projektais, tad savo darbą išmanantis projektų vadovas yra kone būtinas, norint projektą įgyvendinti sėkmingai.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos