Bankrotas

Publikavimo data: 2019-03-15 Bankrotas
Bankrotas – tai finansinė įmonės ar privataus asmens padėtis, kai turimos skolos viršija turimą turtą bei gaunamas pajamas. Taip pat, kad būtų skelbiamas bankrotas – finansinė padėtis turi atitikti dar vieną kriterijų – tai yra tą, kad nebėra galimybės susidariusių skolų gražinti: matoma, kad nebepavyks padidinti pajamų, daugiau uždirbti ar pasiskolinti, užstatant turtą.

Įmonės bankrotas

Ne maža dalis įmonių susiduria su finansiniais sunkumais: vienos iš jų išsikapsto, kitoms, deja, tenka imtis kardinalių priemonių, tokių, kaip, pavyzdžiui, bankrotas. Įmonės bankroto procesą inicijuoti gali dėl keleto priežasčių. Dažniausiai pasitaikančios yra šios: darbuotojams nemokamas darbo užmokestis, nebeišgali sumokėti už gautas prekes, paslaugas bei kitus prisiimtus finansinius įsipareigojimus, nemoka jai priteistų skolų. Pradėjus bankroto bylą, yra paskiriamas administratorius ir pradedami tenkinti kreditorių reikalavimai. Pirmiausia dengiamos su bankroto administravimu susijusios išlaidos, tada tenkinami įkeitimu užtikrinti kreditorių reikalavimai. Toliau tenkinami darbuotoju interesai, atsiskaičius su jais – sumokamos skolos valstybei (už visus nesumokėtus mokesčius) ir galiausiai tenkinami visų likusių kreditorių reikalavimai.
Jei įmonės finansinė padėtis tokia bloga, kad net pardavus turtą, nėra lėšų bankroto bylos administravimui dengti – tada vykdomas supaprastintas bankroto procesas. Šio proceso trukmė yra iki vienerių metų, nėra šaukiamas administratorių susirinkimas, visus su turto pardavimu ir finansinių įsipareigojimų vykdymu susijusius klausimus sprendžia teismas. 
Bankrotas ne teismine tvarka vyksta tada, kai visus sprendimus priima būtent kreditorių susirinkimas ir kaip tik nėra kreipiamasi į teismą. Šis procesas galimas tik tada, jei bankrutuojančiai įmonei teisme nėra iškeltų jokių bylų, susijusių su finansinių įsipareigojimų nevykdymu.

Fizinio asmens bankrotas

Bankrotą skelbti gali ne tik įmonės, bet ir fiziniai asmenys, kuriems nebepavyksta susitvarkyti su turimais finansiniais įsipareigojimais bei skolomis. Fizinio asmens bankrotas – tai procesas, kurio metu  atkuriamas asmens mokumas, tačiau svarbu paminėti, kad kartu yra ginami ir kreditorių interesai. Tai reiškia, kad jei fizinis asmuo nusprendžia paskelbti bankrotą – tai nereikš, kad visos jo skolos dings ir jis savo finansinį gyvenimą pradės iš naujo.
Kad fizinis asmuo galėtų inicijuoti bankroto procesą, jis turi atitikti keletą kriterijų. Pirmieji du, kurie yra ir pagrindiniai, – jo turimų skolų suma privalo būti ne mažesnė, kaip 25 minimalūs Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtinti mėnesiniai darbo užmokesčiai ir asmuo yra pradelsęs savo turimų įsipareigojimų mokėjimo terminus. 
Tačiau svarbu paminėti, kad yra taikomos išimtys ir net jei asmuo atitinka šiuos kriterijus, bankroto procesas negali būti inicijuojamas jeigu: jei skolos atsirado sudarant nesąžiningus sandorius, jei kreditoriams buvo teikiama neteisinga informacija, dėl kurios buvo klaidingai įvertinta galimybė vykdyti įpareigojimus. Taip pat bankroto proceso inicijuoti negalima, jei nustatoma, kad skolos atsirado dėl žalingų įpročių, tokių kaip narkotikų vartojimas, alkoholizmas, lošimai.
Verta nepamiršti ir to, kad bankroto bylų kėlimu piktnaudžiauti taip pat nepavyks. Tad jei asmuo per paskutinius 10 metų turėjo bankroto bylą – naujos inicijuoti jis jau negalės.

Tyčinis bankrotas

Tyčinis bankrotas – tai veiksmų rezultatas, kai valdant įmonę ir sudarant kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, įmonė yra nenatūraliai privedama prie bankroto. Dažniausiai tokie veiksmai vykdomi įmonės vadovo arba akcininkų, norint pasisavinti įmonės lėšas arba išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, taip siekiant finansinės naudos sau.
Tyčinio bankroto atveju susiduriama su daug iššūkių. Vienas iš pagrindinių – įrodymas, kad bankrotas iš tiesų yra tyčinis ir tikrosios įmonės finansinės padėties iki pradedant bankroto bylą, nustatymas. Kadangi kelio iki bankroto procesas nėra natūralus, dažniausiai daugelio svarbių, finansinei padėčiai nustatyti būtinų dokumentų trūksta – visa tai itin apsunkina tyrimą.
Jei nustatoma, kad bankrotas buvo tyčinis – įmonės vadovui bei akcininkams gresia baudžiamoji atsakomybė. Taip pat kreditoriai turi teisę teikti ieškinius įmonės vadovui bei akcininkams, dėl patirtos žalos atlyginimo
Tyčinio bankroto požymiai  yra nurodomi bankroto įstatymo 20-ajame straipsnyje, jie leidžia pakankamai aiškiai atpažinti kada bankrotas yra tyčinis. Įdomus faktas, kad užtenka bent vieno, tame straipsnyje nurodyto požymio, kad bankrotas būtų laikomas tyčiniu. Patys ryškiausias ir pagrindinis požymis – tai įmonei nenaudingų sandorių sudarymas. Jei įmonės finansinė padėtis yra sunki ir yra sudaromi sandoriai, kurie akivaizdžiai padėti dar labiau apsunkina – galima įtarti bandymą sukelti tyčinio bankroto procesą.
Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos