Galite pasirinkti kelias veiklas bei miestus
8 - -
Pasirinkti

Ambasados

Rasta įmonių: 57
Rodyti žemėlapyje
Gedimino pr. 1, VILNIUS
8 (5) 2629460 www.embassyofireland.lt
Airijos ambasadoje galime suteikti reikiamą informaciją apie Airiją, jos kultūrą, ekonomiką, politiką ar turizmą. Taip pat yra diplomatinis korpusas, konsulatai, kur galite gauti norimą informaciją. Jei turite kažkokių klausimų ir neaiškumų, visada galite kreiptis pas mus.
Lenktoji g. 17, VILNIUS
8 (5) 2075040
Armėnijos Respublikos ambasadoje galime suteikti diplomatinio korpuso pagalbą, konsultaciją, informaciją apie Armėniją, turizmą ar politiką, kultūrą. Taip pat yra konsulatai, mes visada pasiruošę atsakyti į rūpimus klausimus. Jei turite kažkokių neaiškumų, galite kreiptis.
D. Poškos g. 13, VILNIUS
8 (5) 2736959 www.lithuania.mfa.gov.ge
Gruzijos ambasada – Gruzijos valstybės diplomatinė atstovybė, palaikanti oficialius tarpvalstybinius santykius, įgyvendinanti užsienio politikos uždavinius, ginanti valstybės, jos piliečių ir juridinių asmenų teises bei interesus. Ambasada platina informaciją apie politinę, ekonominę ir socialinę valstybės padėtį, rengia kultūrinius renginius, supažindina su valstybės papročiais ir tradicijomis. Įstaigos vadovas – ambasadorius (arba asmuo, laikinai einantis vadovo pareigas).
www.aplameta.lt
Gedimino pr. 35, VILNIUS
8 (5) 2313961
Ispanijos Karalystės ambasada – tai diplomatinės tarnybos institucija, palaikanti tarpvalstybinius santykius, ginanti valstybės, juridinių asmenų ir piliečių teises bei teisėtus interesus, įgyvendinanti oficialius užsienio politikos uždavinius. Ispanijos Karalystės ambasada derasi su valstybės vyriausybe, skatina draugiškus tarpvalstybinius santykius, padeda plėtoti mokslinį, kultūrinį bei ekonominį bendradarbiavimą, platina informaciją apie valstybės kultūrą, papročius ir tradicijas.
Vytauto g. 1, VILNIUS
8 (5) 2120620 www.ambvilnius.esteri.it
Italijos ambasada – Italijos valstybės diplomatinė atstovybė, kurios svarbiausios funkcijos yra atstovavimas valstybei ir oficialių santykių palaikymas, užsienio politikos uždavinių įgyvendinimas, derybos su valstybės vyriausybe, valstybės ir jos piliečių teisių ir teisinių interesų gynimas, informacijos apie valstybės politinį ir ekonominį gyvenimą rinkimas bei perdavimas Užsienio reikalų ministerijai, bendradarbiavimas dėl saugumo ir taikos užtikrinimo, kultūrinės informacijos platinimas.
M. K. Čiurlionio g. 82B, VILNIUS
8 (5) 2310462 www.lt.emb-japan.go.jp
Japonijos ambasada – diplomatinė atstovybė, kurios svarbiausios funkcijos yra oficialių santykių palaikymas ir atstovavimas valstybei, derybos su valstybės vyriausybe, užsienio politikos uždavinių svarstymas ir jų įgyvendinimas, valstybės ir jos piliečių bei juridinių asmenų teisių ir interesų gynimas, informacijos apie valstybės ekonominį ir politinį gyvenimą teisėtas rinkimas ir perdavimas Užsienio reikalų ministerijai, kultūrinės informacijos (papročių ir tradicijų) platinimas.
www.galuotas.lt
Jogailos g. 4 , VII a., VILNIUS
8 (5) 2490950 www.canada.lt
Kanados ambasados biuras gina valstybės ir jos piliečių, įmonių bei kitų oficialių juridinių asmenų teisėtus interesus bei teises, atstovauja valstybei, įgyvendina numatytus užsienio politikos uždavinius, teisėtais būdais gauna, renka ir Užsienio reikalų ministerijai perduoda informaciją apie valstybės politinį ir ekonominį gyvenimą bei svarbiausius įvykius, plėtoja ekonominį bei mokslinį bendradarbiavimą, siekia užtikrinti taikius ir saugius valstybių santykius, plėtoti kultūrinį paveldą.
Algirdo g. 36, VILNIUS
8 (5) 2162972 www.chinaembassy.lt
Kinijos Liaudies Respublikos ambasada – tai diplomatinė atstovybė, vykdanti diplomatines ir konsulines funkcijas. Svarbiausios Kinijos Liaudies Respublikos ambasados funkcijos yra draugiškų tarpvalstybinių santykių palaikymas, užsienio politikos uždavinių svarstymas ir įgyvendinimas, atstovavimas valstybės interesams, derybos su valstybės vyriausybe, ekonominio, kultūrinio bei mokslinio bendradarbiavimo plėtojimas, valstybės piliečių bei juridinių asmenų teisių ir interesų gynimas.
Smėlio g. 20A, VILNIUS
8 (5) 2194700 www.wilno.msz.gov.pl
Diplomatinė Lenkijos respublikos ambasada Lietuvoje atstovauja savo valstybės interesams užsienyje. Ambasada turi ekonomikos, teisės, kultūros, turizmo, karinių reikalų (karo atašatas irgi laikomas ambasados dalimi) bei kitokius skyrius. Šioje institucijoje yra vykdomos įvairios diplomatinės ir konsulinės funkcijos. Tokios diplomatinės at­sto­vy­bės daro didžiulę įtaką plėtojant dvi­ša­lius politinius, ekonominius, kul­tū­ri­nius, moks­lo ir ki­to­kius ry­šius.
www.gotas.lt
K. Kalinausko g. 24, VILNIUS
8 (5) 2610000 www.norvegija.lt
Norvegijos karalystės ambasada, veikianti Lietuvoje atstovauja šios valstybės interesams mūsų šalyje. Diplomatinė atstovybė daro didžiulę teigiamą įtaką plėtojant įvairius dvišalius ekonominius, politinius, kultūrinius, mokslo bei kitokius ryšius. Šios valstybės ambasada, kaip ir visos kitos, siekia tobulinti ir optimizuoti diplomatinio atstovavimo tinklą. Tai lemia tiek politiniai, tiek ir ekonominiai šalies interesai, taip pat atstovavimo piliečių interesams svarba bei finansinės galimybės.
Švarco g. 1, VILNIUS
8 (5) 2199600 www.ambafrance-lt.org
Diplomatinė Prancūzijos respublikos ambasada, veikianti Lietuvoje atstovauja savo valstybės interesams. Šioje institucijoje vykdomos įvairiausios diplomatinės bei konsulinės funkcijos. Siekį tobulinti ir optimizuoti diplomatinio atstovavimo tinklą nulemia politiniai ir ekonominiai šalies interesai, atstovavimo piliečiams bei finansinės galimybės. Diplomatinės atstovybės daro įtaką plėtojant politinius, ekonominius, kultūrinius, mokslo ir kitokius ryšius.
Latvių g. 53, VILNIUS
8 (5) 2721763 www.lithuania.mid.ru
Rusijos federacijos ambasada veikianti Lietuvoje, vykdo įvairiausias diplomatines bei konsulines funkcijas, ji padeda palaikyti artimesnius dvišalius santykius įvairiose srityse: politikoje, kultūroje, ekonomikoje, švietime ir panašiai. Svarbu užtikrinti pakankamą finansavimą vystomajam bendradarbiavimui bei demokratijai ir stiprinti ambasadų bei diplomatinio ryšio saugumą. Diplomatinės atstovybės daro didelę įtaką plėtojant įvairiapusius šalių santykius.
www.hres.lt
Didžioji g. 16, VILNIUS
8 (5) 2685010 www.swedenbroad.com/vilnius
Švedijos karalystės ambasada Lietuvoje yra įsikūrusi pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje – visai netoli Rotušės. Ši ambasada atstovauja savo valstybės bei piliečių interesams, padeda palaikyti artimesnius dvišalius santykius įvairiose srityse. Ambasada turi teisės, ekonomikos, turizmo, kultūros, karinius bei kitokius skyrius. Ambasados turėjimas tam tikroje valstybėje – tai didelis žingsnis į priekį ir ekonomikai, ir švietimui, ir kultūrai, ir mokslui.
Teatro g. 4, VILNIUS
8 (5) 2121536 www.mfa.gov.ua/lithuania
Ukrainos ambasada, savo veiklą vykdanti Lietuvoje, atstovauja šios šalies piliečių bei visos valstybės interesams. Ambasada daro didžiulę teigiamą įtaką vystant įvairius dvišalius politinius, kultūrinius, ekono­minius, mokslo ir kitokius ryšius. Ukrainos ambasada, kaip ir, beje, visos kitos, siekia tobulinti bei optimizuoti savo diplomatinio atstovavimo tinklą. Tai nulemia tiek ekonominiai, tiek ir politiniai šalies interesai bei atstovavimo piliečiams svarba ir finansinės galimybės.
Z. Sierakausko g. 24, VILNIUS
8 (5) 2106400 www.wilna.diplo.de
Diplomatinė Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada, vykdanti veiklą Lietuvoje, siekia atstovauti savo valstybės interesams. Institucijoje yra vykdomos įvairiausios konsulinės bei diplomatinės funkcijos. Ambasada daro tikrai didelę įtaką plėtojant Lietuvos ir Vokietijos ekonominius, politinius, kultūrinius, socialinius mokslo ir kitokius ryšius. Ambasados turėjimas tam tikroje valstybėje yra labai didelis žingsnis į priekį siekiant bendradarbiavimo.
Mindaugo g. 13, VILNIUS
8 (5) 2662200 www.lithuania.mfa.gov.by
K. Kalinausko g. 2B, VILNIUS
8 (5) 2660820 www.diplomatie.be/vilnius
www.aplameta.lt
www.galuotas.lt
www.gotas.lt
www.hres.lt