Ambasadų tinklo plėtra: būtinybė ar pinigų švaistymas?

Publikavimo data: 2014-03-22 Ambasadų tinklo plėtra: būtinybė ar pinigų švaistymas? Diplomatinės ambasados atstovauja valstybėms užsienyje. Jos neretai turi ekonomikos, teisės, kultūros, turizmo, karinių reikalų (karo atašatas irgi laikomas ambasados dalimi) ir kitokius skyrius. Šioje institucijoje vykdomos įvairios diplomatinės ir konsulinės funkcijos.

šiuo metu pasaulyje veikia daugiau nei 100 Lietuvos atstovybių. 2013-aisiais metais joms  išlaikyti buvo skirta apie 124 mln. litų. Politikai akcentuoja jog tokios diplomatinės atstovybės daro didžiulę įtaką plėtojant dvišalius politinius, ekonominius, kultūrinius, mokslo ir kitokius ryšius. Kita vertus, gyvenant dabartinėmis sąlygomis, mažinant finansavimą vystomajam bendradarbiavimui, neretai pritrūksta finansavimo ambasadų saugumui užtikrinti.


Naujos plėtros galimybės

šiuo metu vyriausybė svarsto apie mūsų šalies ambasadų tinklo užsienyje plėtrą. Planuojama atidaryti naujas diplomatines atstovybes svarbiose ir didelėse valstybėse – mąstoma apie naujas ambasadas Australijoje, Brazilijoje, Pietų Afrikos Respublikoje. šios ambasados, Vyriausybės teigimu, atvertų galimybę naujų rinkų paieškai. Juk  reikia, kad mūsų šalies eksportas būtų diversifikuotas. šiuo metu Lietuvos ambasada Australijai veiklą vykdo Japonijoje, o Pietų Afrikos Respublikai – Izraelyje. Brazilijoje, San Paule, yra įsikūręs Lietuvos generalinis konsulatas. Susiklosčius tokiai situacijai kokia dabar yra su Rusija, jai uždraudus lietuviškų pieno produktų importą, juos būtų galima parduoti ir kitose užsienio rinkose. Ar šios ambasados bus tikrai įkurtos priklausys nuo šalies finansinių išteklių.

Anot Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyriaus atstovų, tobulinti ir optimizuoti diplomatinio atstovavimo tinklą siekia visos valstybės. Tai lemia tiek politiniai, tiek ir ekonominiai šalies interesai, taip pat atstovavimo piliečių interesams svarba bei finansinės galimybės.
šiuo metu didžiausias Lietuvos atstovybių poreikis juntamas ten, kur mūsų šalies diplomatinis atstovavimas yra minimalus arba jo iš viso nėra, taip pat  ten, kur gyvena nemažos lietuvių bendruomenės, bei tose šalyse, su kuriomis vis sparčiau plėtojamas ekonominis bendradarbiavimas, pvz., Lotynų Amerikos, Pietryčių Azijos, Australijos, Afrikos, Ramiojo vandenyno regionų valstybėse.

Ekonominės krizės metu skaudžiai nukentėjo ir Lietuvos diplomatinis atstovavimas užsienyje. Tuo metu tek atsisakyti keleto Lietuvos atstovybių: 2009 metais buvo uždarytas Generalinis konsulatas Varšuvoje, po metų – ambasados Vokietijoje Bonos skyrius bei ambasados Vengrijoje diplomatinis biuras Belgrade, 2012-ųjų metų pabaigoje uždaryta ir Lietuvos ambasada Argentinoje.

Kas geriau: ambasada ar generalinis konsulatas?

Diplomatinės atstovybės padeda palaikyti artimesnius dvišalius santykius įvairiose srityse: kultūroje,ekonomikoje, švietime ir panašiai. Ambasados turėjimas tam tikroje valstybėje – tai žingsnis į priekį ir ekonomikai, ir švietimui, ir kultūrai, ir mokslui. Be abejo reikia tinkamai įvertinti ir valstybės finansines galimybes.

Ambasadų tinklo plėtra turi būti apgalvota. Pavyzdžiui, mūsų šalies vyriausybės iniciatyva buvo siekiama atkreipti dėmesį į Braziliją, kaip augančią pasaulinę galią, ir išnaudoti visas jos teikiamas galimybes ekonomiškai naudingai bendradarbiauti. Dėl šios priežasties San Paule, tame mieste, kur yra sukuriama trečdalis Brazilijos bendrojo vidaus produkto, buvo įsteigtas Lietuvos generalinis konsulatas, o ne ambasada. Kadangi visos ambasados reziduoja tik šalių sostinėse, šiuo atveju buvo ypač protinga steigti būtent generalinį konsulatą, kuris be to, kad atliktų politinio atstovavimo vaidmenį ir teiktų praktinę naudą verslui bei ekonomikai, taip pat stiprina ryšius ir palaiko tautiečius, kadangi San Paule bei jo priemiesčiuose gyvena pati didžiausia lietuvių bendruomenė Pietų Amerikoje. Taigi, žvelgiant iš kitos pasės, jei Brazilijos sostinėje, taip pat Brazilijoje, būtų steigiama Lietuvos ambasada, atrodytų, jog švaistome pinigus. Juolab, kad šiame mieste ekonominis gyvenimas nėra intensyvus.

Idėja kurti naujas ambasadas Pietų Afrikos Respublikoje ir Australijoje, iš tiesų puiki, tačiau visų pirma, be abejo, reikėtų užtikrinti pakankamą finansavimą vystomajam bendradarbiavimui bei demokratijai remti ir ambasadų bei diplomatinio ryšio saugumui stiprinti. Apie ambasadų plėtrą gal intensyviau reikėtų pradėti galvoti tada, kai bus užtikrintas esamų ambasadų ir kitų diplomatinių atstovybių fizinis bei techninis saugumas.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Ambasados