Įmonės likvidavimas - viskas ką reikia žinoti

Publikavimo data: 2019-01-20 Įmonės likvidavimas - viskas ką reikia žinoti

Įmonės likvidavimas – nėra itin maloni procedūra. Kiekvienas verslininkas, pradedantis veiklą, tikisi, kad jis bus sėkmingas. Tačiau ne kiekvienas startas būna sėkmingas, todėl apie įmonės likvidavimą naudinga žinoti iš anksto. Net jei šiuo metu įmonės situacija yra puiki – tinkamos žinios gali būti naudingos bet kuriuo metu. Tad ką vertą žinoti apie įmonės likvidavimo procesą?

Kas yra įmonės likvidavimas?

Įmonės likvidavimo procesas – tai juridinio asmens veiklos pabaiga, kai jo teisės bei pareigos nėra perleidžiamos kitiems ir kai jis yra jau išregistruojamas iš juridinių asmenų registro. Įmonės likvidavimo procesas gali būti dviejų tipų: savanoriškas likvidavimas, kai bendrovės akcininkai bei valdyba nusprendžia savanoriškai likviduoti įmonę, bei varžytinėse išparduoti bendrovės turtą. Antrasis likvidavimo tipas – tai priverstinis, kuris yra inicijuojamas dėl įmonės bankroto bylos, kai įmonė yra pripažįstama nemokia.

Taip pat gali būti ir kitų atvejų, kada būtų inicijuojamas įmonės likvidavimo procesas. Pavyzdžiui, jei yra nustatoma, kad įmonė veikė neteisėtai arba tiesiog baigiasi laikotarpis, kuriam įmonė buvo įsteigta.  

Kas yra juridinio asmens likvidatorius?

Juridinio asmens likvidatorius – tai asmuo, kuris paskiriamas vykdyti likvidavimo procedūrą. Likvidatorius gali būti paskiriamas LR civilinio kodekso sprendimu, teismo, kreditorių susirinkimo metu ar nustatomas kitos institucijos. Likvidatoriumi gali būti paskiriama ir daugiau kaip vienas asmuo – tada sudaroma likvidacinė komisija. Sudarius komisiją, vienas iš likvidatorių yra paskiriamas jos pirmininku.

Svarbu paminėti, kad likvidatoriumi tapti gali ne bet kas. Jis turi atitikti tam tikrus kriterijus. Vienas pagrindinių kriterijų – asmuo turi būti atitinkamos kvalifikacijos. Pagrindinė jo pareiga - skirti dėmesį tam, kad būtų įvykdytos ir užbaigtos visos likviduojamo juridinio asmens sutartys. Taip pat jis privalo užtikrinti, kad visa informacija apie likvidavimo procesą visiems dalyviams (kreditoriams, akcininkams ir kt.) būtų pateikiama teisingai, sklandžiai, vienodai, nepažeidžiant nei vieno dalyvio teisių. Likvidatoriaus darbas – per kuo trumpesnį laiką visiškai nutraukti juridinio asmens veiklą.

Įmonės likvidavimo procesas

Pradėjus įmonės likvidavimo procedūrą, laukia tam tikra veiksmų seka. Pirmiausiai, jau nusprendus likviduoti juridinį asmenį, pasirenkamas likvidatorius, su kuriuo yra pasirašoma sutartis. Likvidatorius privalo apie įmonės likvidavimą paskelbti viešajai spaudoje, tai pat informuoti visus asmenis, kurie yra susiję su likviduojama įmone ir kuriems šis likvidavimas gali turėti įtakos. Taip pat reikiama informacija yra perduodama juridinių asmenų registro centrui.

Antrasis etapas – privaloma sudaryti finansinį balansą, esantį likvidacijos proceso pradžioje. Sudarius balansą – atsiskaitoma su darbuotojais, kuriems išmokamas darbo užmokestis, atsiskaitoma su kreditoriais, padengiam visi turėti finansiniai įsipareigojimai. O likęs turtas padalinamas visiems dalyviams proporcingai, pagal jų įnešta įnašo dydį (akcininkams, bendrasavininkams).

Paskutinis įmonių likvidavimo etapas – banko sąskaitų uždarymas, antspaudų sunaikinimas bei visų dokumentų perkėlimas į archyvą. Atlikus šiuos veiksmus – pasirašomas juridinio vieneto likvidavimo aktas.

Įmonės likvidavimui reikalingi dokumentai

Nusprendus inicijuoti įmonės likvidavimo procesą, paskirtasis likvidatorius ne vėliau kaip per pirmąją dieną, kai yra viešai paskeliama apie likvidavimą, turi VĮ Registrų centui pateikti dokumentus, įregistruojančius teisinį statusą „likviduojamas“. Šiam teisiniam aktui įregistruoti, privaloma pateikti prašymą išregistruoti likviduojamą juridinį asmenį ir registro centro sąrašų, sprendimą likviduoti juridinį asmenį, patį likvidavimo aktą, pažymą, kad likviduojamos įmonės dokumentai yra pateikti saugojimui į apskrities archyvą bei pažymą iš valstybinės mokesčių inspekcijos.

Verta paminėti, kad juridinio asmens narių susirinkimo sprendimu gali būti atšaukiamas tiek pats likvidavimo procesas, tiek ir likvidatorius.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos