Galite pasirinkti kelias veiklas bei miestus
8 - -
Pasirinkti

Verslo idėja – įmonės sėkmės garantas

Publikavimo data: 2014-03-22 Verslo idėja – įmonės sėkmės garantas Naujos įmonės steigimas – atsakingas žingsnis, reikalaujantis ilgų svarstymų ir struktūruoto plano. Nusprendus įgyvendinti verslo idėją, pirmiausia, įvertinus galimą riziką, reikia pasirinkti teisinę įmonės formą, nuo kurios priklauso ne tik įmonės steigimo, bet ir plėtros etapai.

Naujos įmonės steigimas Europos Sąjungoje

Vienas pagrindinių Europos Sąjungos tikslų yra sukurti palankią teisinę aplinką įmonių plėtrai bendroje Europos rinkoje (kiekvienas ES pilietis gali laisvai apsispręsti ir pasirinkti šalį, kurioje nori gyventi, dirbti ar steigti verslą). šiandien pašalintos beveik visos prekybos kliūtis bei kontrolės skirtumai tarp atskirų ES šalių – rinkoje dominuoja visoms šalims bendra tvarka, bendros normos ir taisyklės. Tai reiškia, kad ES įtvirtinta įmonių steigimo laisvė. Be to, šiandien sudarytos itin palankios sąlygos įmonėms plėstis tarptautiniu mastu ir vykdyti savo veiklą keliose valstybėse – nepriklausomai nuo ES piliečio gyvenamosios vietos, jis gali vykdyti veiklą pasirinktoje valstybėje visiškai tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies gyventojai.

ES teisės aktai numato, kad bet kuris Europos Sąjungos pilietis, turėdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi visišką laisvę reziduoti pasirinktoje ES šalyje apie tris mėnesius. Tačiau, jei planuojama toje šalyje pasilikti ilgesnį laiką, asmuo ne vėliau nei praėjus trims mėnesiams nuo atvykimo privalo kreiptis dėl tos šalies piliečio leidimo gyventi. Be to, priklausomai nuo šalyje galiojančių teisės aktų, gali būti taikomi ir papildomi reikalavimai, pvz., Austrijoje – gyvenamosios vietos registracija.

Įmonių rūšys

šiuo metu pagal teisinę formą Lietuvoje gali būti steigiama daugiau nei 20 rūšių įmonių: asociacija, žemės ūkio bendrovė, kooperatinė bendrovė, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, biudžetinė įstaiga, politinė partija ir t. t., tačiau šiandien labiausiai paplitusios verslo įmonės yra uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė, viešoji įstaiga ir akcinė bendrovė.

 

INDIVIDUALI ĮMONĖ (IĮ) – tai verslo organizavimo forma, kai turtinė atsakomybė yra neribojama. Tai reiškia, kad rizikuojate ne tik visais į įmonę investuotais pinigais, bet ir asmeniniu turtu. Vis dėlto neabejoti individualios įmonės privalumai yra lankstumas, mobilumas, mažas įstatinis kapitalas, nesudėtinga buhalterinė apskaita, greitas ir lengvas likvidavimas. Be to, šios įmonės nevaržo griežti teisiniai reglamentai, o jūs, būdamas vienintelis savininkas, turite visišką veiksmų laisvę, pvz., galite bet kada išsiimti pelną. Individualios įmonės steigimas rekomenduojamas tuo atveju, jei verslas yra skirtas tik vienam asmeniui, o pasirinkta veiklos rūšis nėra rizikinga. šios įmonės steigimas nereikalauja konkretaus pradinio kapitalo, todėl verslą galima pradėti turint gerą idėją ir nedideles pradines lėšas.   

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ (UAB) – tai ribotos turtinės atsakomybės įmonė. šioje įmonėje akcininkų skaičius yra griežtai ribojamas – jų gali būti ne daugiau nei 250 (akcininkai tiesiogiai valdyme nedalyvauja), o tai reiškia, kad savininkų skaičius taip pat negali viršyti 250 (UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir (arba) juridinių asmenų). Be to, įmonei būtinas įstatinis kapitalas, kuris negali būti mažesnis nei 10 000 Lt. Neabejotinas uždarosios akcinės bendrovės privalumas yra tai, kad už neįvykdytas prievoles akcininkai savo turtu neatsako, o norėdama pritraukti papildomų lėšų, uždaroji akcinė bendrovė gali išleisti naujas akcijas, už kurias akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą. Jau įsigytas akcijas jie gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti) bet kuriam kitam asmeniui. Sprendimai turi būti priimami akcininkų balsavimu – kiekviena akcija suteikia vieną balsą, todėl visuotiniame akcininkų susirinkime didžiausią įtaką turi daugiausiai akcijų įsigijęs asmuo.

VIEšOJI ĮSTAIGA (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris siekia tenkinti viešuosius interesus, vykdydamas visuomenei naudingą veiklą. Kai kuriais atvejais viešoji įstaiga yra panaudojama ir komercinei veiklai, nes gali gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, yra galimybė pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis, be to, viešojo intereso įvaizdis yra labai naudingas komercinėje veikloje. VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir (arba) juridinių asmenų (steigėjų skaičius nėra ribojamas). Svarbiausius sprendimus dalininkai priima balsavimu – jei VšĮ įstatuose nenustatyta kitaip, tuomet vienas dalininkas, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio, turi tik vieną balsą. Bet koks viešosios įstaigos pelnas naudojamas tik numatytiems veiklos tikslams siekti, todėl negali būti skiriamas dalininkams, organų nariams ar darbuotojams.

MAŽOJI BENDRIJA (MB) – tai ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Mažųjų bendrijų įstatymas įsigaliojo 2012 m. rugsėjo 1 d. šios bendrijos nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas MB prievoles. Bendriją gali steigti vienas arba ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų. Steigiant šią bendriją, reikėtų nepamiršti, kad nors minimalus įstatinis kapitalas nėra privalomas, tačiau MB nariai moka įnašus, kurių dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkime, o bet koks MB pelnas, jei nėra sutarta kitaip, yra skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui. Mažoji bendrija gali sudaryti oficialias darbo sutartis tik su tais darbuotojais, kurie nėra šios bendrijos nariai. Neabejotinas šios bendrijos privalumas yra tai, kad MB gali būti steigiama elektroniniu būdu naudojant pavyzdinius steigimo dokumentus.

Verslo idėjos plėtotė

Bet kuris verslas prasideda nuo idėjos. Žinoma, turėti idėja – tai dar ne viskas – neplėtojamas sumanymas pasmerks jus nesėkmei. Itin daug steigėjų būna klaidingai įsitikinę savo sumanymu ir nesupranta, kad idėja tėra trumpalaikės raidos išeities taškas. Bet kuris sumanymas turi išlaikyti tam tikrą egzaminą, po kurio virsta subrandinta verslo idėja.

Dažniausiai pirmąsias kliūtis padeda įveikti tradiciniai paslaugų teikėjai (patentiniai patikėtiniai, advokatai, mokesčių konsultantai ir auditoriai, rinkos tyrimų specialistai ir t. t.), kadangi pradžioje įmonės steigėjai yra priklausomi nuo profesionalių paslaugų teikėjų patarimų. Jų pasiūlymai gali nulemti visą tolimesnę įmonės sėkmę. Be to, itin dažnai yra būtinas ir svetimas kapitalas. Džiugu tai, kad jo pasiūla pastaraisiais metais vis labiau didėja.

Reikia nepamiršti ir visų įmonės plėtroje dalyvaujančių asmenų svarbos (verslininkų, komandos narių, investuotojų ir t. t.). Dažniausiai greitai augančios įmonės nepriklauso tik vienam steigėjui – reikia pripažinti, kad vienas žmogus paprastai yra per silpnas susidoroti su visais sunkumais, todėl tik stiprių verslininkų (galinčių papildyti vienas kitą) komanda gali sėkmingai įveikti problemas ir siūlyti pelningas idėjas. Nepamirškite, kad komandos nariai turi būti pasirinkti atsakingai įvertinus visas jų savybes ir asmeninius tikslus.


Verslo plėtros etapai

Siekiant sėkmės versle, kiekvienas verslininkas privalo sėkmingai įveikti pagrindinius plėtros etapus: sukurti sėkmingą verslo idėją, parengti tinkamą verslo planą, įsteigti ir plėsti įmonę bei įsitvirtinti rinkoje.

Kai kyla verslo idėja, pirmiausia reikia įsitikinti, kad įgyvendinta ji iš tiesų suteiks realios naudos potencialiems klientams, be to, reikia įvertinti numanomos rinkos dydį. Nepamirškite, kad idėja pati savaime nėra vertinga, ekonominę vertę ji įgauna tik sėkmingai įgyvendinta rinkoje. Labai svarbu kiek įmanoma anksčiau ieškoti partnerių, kurie susižavės jūsų sumanymu ir padės jį plėtoti. Dažniausiai pirmuosius įmonės steigimo žingsnius turi finansuoti idėjos savininkas, tačiau gali pavykti pasinaudoti ir finansine parama. šiame etape reikia aiškiai ir tiksliai suformuluoti verslo planą, kadangi potencialūs investuotojai privalo būti suinteresuoti. Ruošdami verslo planą, būkite itin atidūs ir nepraleiskite nei vienos smulkmenos. šis planas turi padėti įvertinti idėjos riziką ir išmokyti strategiškai mąstyti. Rengdami šį planą turėsite numatyti svarbiausias būsimos įmonės funkcijas: gamybą, rinkodarą, finansus ir t. t. Be to, privalėsite priimti daug svarbių sprendimų, pvz., kokius klientus bandysite pasiekti, kiek kainuos jūsų prekė ar paslauga, kur steigsite įmonę ir t. t.

Sukūrę tinkamą verslo planą, turite pradėti rūpintis įmonės steigimu ir jos plėtra – tai verslo plano įgyvendinimas. Iš tiesų tik dabar gali paaiškėti, ar jūsų brandinta idėja yra gera ir sėkminga. Didžiulį žingsnį link pelningai veikiančios įmonės žengsite pritraukę pradinius investuotojus. Atminkite, kad visiškai normalu, jei pradiniai įmonės investuotojai laikui bėgant nusprendžia pasitraukti – tai reiškia, kad viskas klostosi gerai ir jūsų įmonė sėkmingai įsitvirtino ir plečiasi rinkoje.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Verslo konsultacijos