Verslo planas užtikrina palankias investicijas

Publikavimo data: 2014-03-22 Verslo planas užtikrina palankias investicijas Verslo planas yra struktūruotas, aiškus ir logiškas įmonės dokumentas, kuriame nurodoma, ko konkreti įmonė siekia ir kaip ketina įgyvendinti išsikeltus tikslus.

 

Tai itin patogi priemonė, leidžianti susipažinti su verslo idėja – tinkamai parengtas planas gali įtikinti potencialius investuotojus, kad vykdant numatytą veiklą galima tikėtis ilgalaikės ekonominės naudos. Be to, verslo planas priverčia sistemiškai apmąstyti idėjos gyvybingumą, atskleidžia žinių spragas ir galimas kliūtis ateityje. šiandien verslo planai sietini su keliais tikslais: investuotojų pritraukimu, banko paskolos, ilgalaikio kredito gavimu ir pan.
    
Paprastai apie 80 proc. įmonių žlunga per pirmuosius 5 metus nuo įsteigimo. Siekiant ilgalaikės sėkmės, apgalvotas verslo planas yra būtina sąlyga, padedanti išgryninti prioritetus, juos persvarstyti, užtikrinti veiklos vystymąsi ir augimą. Kitaip sakant, verslo planas padeda žengti stiprų žingsnį į priekį, išnaudoti visas galimybes ir užkirsti kelią galimoms problemoms. šis planas neturi griežtos struktūros, todėl jo formatas ir apimtys skiriasi. Paprastai plano turinį sudaro santrauka, įmonės aprašymas, produkto ar paslaugos aprašymas, rinkos analizė ir prognozės, personalo valdymo ir finansinė analizė, išvados bei rizikos vertinimas.
    
Pradedantieji verslininkai, pateikdami apgalvotą verslo planą, įrodo, kad yra numatę ir gali aiškiai išdėstyti įmonės steigimo ir verslo valdymo aspektus, numatyti galimas problemas ir efektyviai jas spręsti. Toks planas turi įtikinti, kad apibūdintoji veikla yra ekonomiškai pagrįsta, todėl galima kalbėti apie ilgalaikę sėkmę. Iš tiesų verslo planas nusako ir bendrąją įmonės koncepciją, t. y. kokiomis efektyviomis priemonėmis bus įgyvendintas verslo sumanymas. Kuriant verslo planą išsamiai apmąstoma idėja ir yra atskleidžiamos tos spragos, apie kurias nebuvo pagalvota, be to, šis planas leidžia įvertinti galimas alternatyvas – kiekvienas verslo planas turi išsamiai įvertinti planuojamos veiklos galimybes ir riziką.

Verslo plano rengimo taisyklės
    
Verslo plano struktūra privalo būti logiška ir aiški, leidžianti greitai atrasti tai, ko skaitytojas ieško. Informacija turi būti pateikiama glaudžiai, bet išsamiai. Paprastai verslo planą sudaro 25–30 puslapių. Nepamirškite, kad šis planas yra skaitomas tuomet, kai jūsų šalia nėra, o tai reiškia, kad į klausimus atsakyti nebus galima, todėl mintys turi būti suformuluotos aiškiai ir vienareikšmiškai.
    
Verslo planas turi būti dalykiškas, todėl pristatydami savo idėją, privalote atsiriboti nuo emocijų ir nereikšti susižavėjimo – skaitytojui turi būti palikta galimybė apsvarstyti plane pateiktus argumentus. Perdėtai entuziastinga kalba kelia nepasitikėjimą. Žinoma, neturėtumėte reikšti ir kritiško požiūrio arba priminti apie praeities nesėkmes – tai gali sukelti abejonių jūsų gebėjimais ir kompetencija. Nebandykite nuslėpti silpnųjų vietų, kadangi melas gali greitai išryškėti, geriau pateikite įtikinamų argumentų, kaip minėtąsias problemas pašalinti. Verslo plane pateikti duomenys turėtų būti dalykiški, argumentuoti ir teisingi. Nepamirškite, kad geras verslo planas privalo būti vientisas – paprastai verslo planą rengia keletas asmenų, tačiau sujungtas dokumentas turi išlaikyti vientisą stilių.


Kaip sukurti sėkmingą verslo planą?
    
Kapitalo investuotojai vertina tik gerai parengtą dokumentą, iš kurio galima susidaryti itin palankų (ir aiškų) įspūdį apie įmonės veiklos galimybes. Nepamirškite, kad rengdami verslo planą turite atsižvelgti į daugelį atskirų aspektų ir visus juos sistemingai bei argumentuotai išnagrinėti. Siekiant nepasimesti, rekomenduojama visas temas ir nuorodas numeruoti (čia labiausiai pagelbėtų tekstų apdorojimo programos), be to, visi šaltiniai turėtų būti surūšiuoti atsižvelgiant į temas. Rengdami verslo planą tikslingai siekite numatyto rezultato, kadangi dirbant su tokios apimties projektu yra galimybė susipainioti ir neprieiti prie logiškos išvados. Nereikėtų pamiršti, kad papildomos analizės gali duoti daug naudos, tačiau visos jos turi susijungti į vieną bendrą tikslą. Be to, vos pradėję kurti verslo planą, ieškokite paramos – anksti subūrus darnią komandą bus lengviau spręsti užduotis ir susidoroti su problemomis. Nepamirškite, kad projekto sėkmė priklauso nuo to, kaip jį įvertins konkretus skaitytojas, todėl, jei turite laiko, pateikite projektą bandomajam įvertinimui. Būtinai suraskite nešališkus vertintojus, kurie padės išryškinti silpnąsias plano vietas.

    
Jei pradėjote arba nusprendėte plėsti savo verslą, tuomet verslo planas jums yra būtinas – šis planas iškelia tikslus ir nustato prioritetus. Nors dažniausiai toks planas rengiamas konkrečiu tikslu, pvz., banko paskolai gauti, tačiau nuolat peržiūrimas ir koreguojamas jis gali būti sėkmingai pritaikomas kasdienėje veikloje ir padėti jums siekti ekonominės sėkmės. Tinkamai parengtas verslo planas leidžia nustatyti dabartinę įmonės būklę klientų, tiekėjų, darbuotojų bei konkurentų atžvilgiu, o tai padeda nustatyti plėtros galimybes bei rizikas. Nepamirškite, kad originalus planas padės pritraukti ne tik numatytą kapitalą, bet ir investicijas ar net Europos Sąjungos paramą.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Verslo konsultacijos