Psichologai – šiuolaikinės visuomenės ramsčiai

Publikavimo data: 2014-03-22 Psichologai – šiuolaikinės visuomenės ramsčiai Psichologija tiria žmogaus protą, emocijas, elgseną, sąmonę, psichiką, jos dėsnius, kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Psichologai tiria žmonių santykius bei atskirus asmenis. Yra dar ir vadinami gelmių psichologai, nagrinėjantys pasąmonę. Psichologija siekia – aprašyti, paaiškinti ir prognozuoti psichikos ir su ja susijusio elgesio ypatumus. Ji apima įvairias žmogaus psichinio gyvenimo sritis, todėl ji skirstoma į atskiras šakas, kurios turi nevienodus tyrimo objektus, metodus.Yra ir tarpdisciplininių dalykų: psichofizika, psicholingvistika ir pan. Jie tiria žmogaus elgesį dviejų ir daugiau mokslų metodais.

 

Psichologai, panaudodami specialius testus, tiria įvairiausius juos dominančius dalykus: dėmesį, atmintį, intelektą, mąstymo adekvatumą, kryptingumą, asmenybės bruožus – aiškinasi, ar žmogus intravertas ar ekstravertas, kaip jis vertina save, sugeba užmegzti santykius ir t. t. Taip pat psichologai yra tie specialistai, kurie konsultuoja iškilus problemoms tarpasmeniniuose santykiuose, šeimoje ar darbe.
Pagal veiklos sritį psichologo darbas apima dvi pagrindines kryptis – psichikos sutrikimų diagnostiką ir psichologinį konsultavimą. Naudodamas įvairius specialius metodus ir psichologinius testus specialistas pagelbėja ir gydytojui psichiatrui nustatant paciento sutrikimą. Jei reikia, jis gali įvertinti paciento intelektą, mąstymą, nuotaiką, asmenybės ypatybes.

Psichologinis konsultavimas – tai pagalba krizių metu, kai žmonės išgyvena skyrybas, netektis, santykių sunkumus, susiduria su problemomis darbe ar kasdieniame gyvenime. Tokiais atvejais psichologai siekia padėti žmogui adekvačiai susiorientuoti situacijoje, priimti efektyvų sprendimą, išsiaiškinti tikslus, suprasti, kad yra ne vienas, o keli pasirinkimai. Tokios konsultacijos skatina asmenį, turintį problemų, keisti savo elgesį, atrasti naujus problemų sprendimo būdus. Viena tokia konsultacija trunka apie 45–50 min. Priklausomai nuo situacijos sudėtingumo gali užtekti trijų konsultacijų, bet gali prireikti ir dešimties. Psichologinis konsultavimas gali būti individualus, kai bendraujama su vienu asmeniu, ir poros ar šeimos, kai sprendžiamos jų santykių problemos.

Klasikinės psichosomatinės ligos pasireiškia aiškiais fiziniais simptomais, audinių pažeidimu, biocheminių rodiklių pokyčiais, bet be viso to turi ir psichinį komponentą – tarsi kūne būtų tam tikros emocinių išgyvenimų pažeidžiamos vietos. Kadangi kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija, charakteris ir fizinė sveikata skirtingi, gali pasireikšti vis kitokie simptomų deriniai.

Dažniausia psichologinė liga – depresija. Tai dėl įvairių vidinių ir išorinių priežasčių atsiradęs psichikos sutrikimas, kurio simptomai yra: prislėgta nuotaika, aktyvumo sumažėjimas, pasyvumas, apatija, džiaugsmo stoka. šių bei juos lydinčių simptomų derinys turi tęstis ne mažiau kaip vieną mėnesį, kad būtų pripažinta liga. Taigi, depresija – tai ne tik bloga nuotaika ar trumpalaikiai nuotaikos pablogėjimai po nemalonių gyvenimo įvykių. šios ligos požymiais negalima laikyti nerimo sutrikimų ar panikos priepuolių.

Kaip žinia, Lietuvoje daug depresija sergančių žmonių. Ką jau kalbėti apie pirmavimą tose srityse kur tikrai nereikia – mes visą Europą lenkiame savižudybių skaičiumi. Dėl tokių priežasčių turime aktyviai veikiančią telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociaciją. Tai – nevyriausybinė organizacija, vienijanti Lietuvoje veikiančias tarnybas, kuriose telefonu ir internetu emocinę paramą teikia specialiai tam paruošti savanoriai, o psichologinę pagalbą – psichikos sveikatos specialistai. šiuo metu asociacijoje yra 12 narių. Telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociaciją yra atsakinga už papildomų lėšų, reikalingų tarnybų veiklai, kaupimą bei darbo kokybės užtikrinimą. Ji taip pat vykdo savižudybių ir psichologinių krizių, smurto bei priekabiavimo prevencijos programas, padeda steigtis naujoms telefoninės pagalbos organizacijoms, darbuotojams organizuoja mokymo kursus, konferencijas, kvalifikacijos kėlimo seminarus, kuria ir naudojasi vieningu informaciniu ir statistiniu duomenų banku. ši organizacija taip pat bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, veikiančiomis telefoninių psichologinės pagalbos teikimo srityje, atstovauja asociacijos narių interesus valstybės, savivaldybių ir kituose institucijose, organizuoja veiklos populiarinimą, didesnį visuomenės švietimą, leidybos bei kitokią veiklą psichologinės bei socialinės pagalbos srityje.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Psichologai, psichoterapeutai