Pensijų kaupimo fondai. Kaip nepasiklysti?

Publikavimo data: 2014-03-22 Pensijų kaupimo fondai. Kaip nepasiklysti? Neseniai atsiradusi naujoji pensijų kaupimo sistema yra puiki galimybė dalį valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokų pradėti kaupti pensijų fonde. Tuo pasinaudoję asmenys galės dalį savo socialinio pensijų draudimo įmokų, kurios yra mokamos „Sodrai“, nukreipti į savo sąskaitą, esančiame pasirinktame pensijų fonde. Rekomenduojame renkantis pensijų fondą, rimtai atsižvelgti į būsimą kaupimo trukmę, mokesčių dydį, jų derinį su fondo pajamingumu, pensijų fondo pelningumą.

 

Pasirinkus jums priimtiniausią pensijų fondą, būtina sudaryti pensijų kaupimo sutartį su jį valdančia bendrove. Tokią sutartį įregistravus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos tvarkomame Sutarčių registre, tampate pensijų kaupimo dalyviu. Sutartys, sudarytos naujų pensijų kaupimo dalyvių, įsigalioja nuo trečio mėnesio pirmos dienos šią sutartį įregistravus Pensijų kaupimo sutarčių registre. Ją sudarius privaloma nuo 2014 metų dalį pensijų kaupimo įmokų imti kaupti savo lėšomis. Iš Valstybės biudžeto, tarpininkaujant „Sodrai“, šiems asmenims, jeigu jie už atitinkamą laiką turėjo draudžiamųjų pajamų, nuo 2014 metų bus pervedama papildoma kaupiamoji pensijų įmoka.
 

Kaip bus kaupiama?

Pagal Pensijų sistemos reformos įstatyme nurodytą tarifą, pensijų įmoka 2004 metais buvo 2,5 procento dalyvių pajamų, nuo kurių ir buvo skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. 2005 metais ji paaugo iki 3,5 procento, 2006 – iki 4,5 procento, 2007 bei 2008 metais – net iki 5,5 procento. Nuo 2009 m. pensijų įmoka ėmė mažėti. Tų pačių metų sausio–birželio mėnesiais ji siekė – 3 procentus, o nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. – vos 2 procentus. 2012 metais ji buvo rekordiškai maža – siekė tik 1,5 procento. 2013 metais paaugo iki 2,5 procento.

Nuo šių metų sausio 1 d. pensijų įmokos dydis susidarys iš: 2 proc. „Sodros“ įmokos, taip pat papildomos 1 proc. dalyvio pajamų įmokos bei 1 proc. pensijų įmokos, kuri bus mokama iš valstybės biudžeto lėšų (pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbto 2011 metų Lietuvos ūkio darbuotojų vidutiniško mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkį).

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sistema šiek tiek pasikeis. “Sodros” įmoka išliks 2 procentai, tačiau papildomos pensijų fondo dalyvio lėšomis mokamos įmokos dydis paaugs iki 2 procentų jo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Iki 2 procentų  padidės ir iš valstybės biudžeto už  dalyvį sumokamos įmokos dydis.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pensijų sistema keisis vėl: įmokos bus 3,5 procento dalyvio pajamų, nuo kurių bus skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, dalyvio papildomomis lėšomis mokamos įmokos dydis išliks 2 procentai dalyvio pajamų, nuo kurių yra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, 2 procentai išliks ir iš valstybės biudžeto už dalyvį sumokamos įmokos dydis. Visa papildomų pensijų įmokų skaičiavimo bei pervedimo tvarka yra nustatyta LR Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos.

 

Kaupimo dalyviai

Naujosios pensijų kaupimo sistemos dalyviai gali būti visi, kuriems dar nesukako pensinio amžiaus bei kurie yra draudžiami visu socialiniu pensijų draudimu. Naujas pensijų kaupimo sutartis jau nuo 2013 m. galima pasirašyti,jeigu dirbate ir mokate valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas.

Kiekvieno asmens kaupiamos pensijos dydis labiausiai priklauso kaupiamo laiko trukmės, t. y., kuo kaupiamas laikotarpis yra ilgesnis tuo daugiau pinigų būna sukaupiama ir tuo didesnė gaunama investicijų grąža. Taigi, labiausiai pensiją verta pradėti kaupti jauniems žmonėms.

Pensijų dydžiui įtaką, be abejo darys ir gaunamas atlyginimas: kuo jis didesnis, tuo daugiau pinigų nukeliauja į pensijų fondą, taip pat ir investavimo pajamingumo atskaitymų kaupimo bendrovės naudai dydis – kuo bus didesni mokesčiai, už jūsų kaupiamų lėšų administravimą, tuo mažesnė suma susikaups. Tikėtina, kad tokia sistema pensijas gerokai padidins, kadangi bus kaupiama ne tik procentinė dalis “Sodroje, bet ir papildomos asmens bei valstybės biudžeto įmokos.
 

Kokį pensijų fondą pasirinkti?

Svarstydami, kurį pensijų kaupimo fondą geriausia pasirinkti, visų pirma pagalvokite apie būsimo kaupimo trukmę, kadangi kuo šis laikotarpis bus ilgesnis, tuo labiau jums apsimoka rizikuoti renkantis rizikingesnius investavimo pensijų fondus. Jų investicijų grąža laikui bėgant gali būti žymiai didesnė, negu pasirinkus atsargesnio investavimo pensijų fondą. Taip pat atsižvelgdami į pensijos kaupimo trukmę, pasirinkite tokį fondą, kurio mokesčiai jums labiausiai tinkami. Tiems, kurie kaupia ilgai, turi būti svarbus kuo mažesnis mokestis nuo sąskaitoje sukauptos pensijų sumos, o tiems, kurie kaups trumpai, patariama pasirinkti fondą su mažu mokesčiu nuo įmokos.

Svarbu atsižvelgti ir į kuo ilgesnį pensijų fondo pelningumą. Juk investavimas – tai ilgalaikė veikla, todėl spręsti apie pensijų fondo pelningumą iš vienerių metų rezultatų nereikėtų. Žiūrėkite į tai, kokios yra fondo pelningumo tendencijos per ilgesnį laiką, kadangi kartais prasti metų rezultatai gali būti lemiami ne prasto investavimo, o tiesiog nepalankios situacijos rinkoje.

Kreiptinas dėmesį ne tik į mokesčių dydžius, tačiau ir jų derinį su bendru fondo pajamingumu. Mokesčių dydis yra vienintelis kriterijus pensijų fondui pasirinkti pirmaisiais kaupimo rinkos metais, kuomet dar nėra aiškus atskiro fondo pelningumas. Vėlesniais metais, kai vėl rinksitės pensijų fondą, atkreipkite dėmesį ir į jų pelningumą. Net jeigu konkretaus fondo mokesčiai maži, tačiau jo pelningumas beveik nulinis, iš tikrųjų kaupimas jame kainuoja brangiau ir yra gerokai lėtesnis negu to, kurio mokesčiai gerokai didesni, bet investavimo rezultatai labai geri, o pelningumas didelis.
 

Pensijų fondų kontrolė

Pensijų kaupimu užsiimančios bendrovės ir jų veikla yra nuolat griežtai prižiūrima bei kontroliuojama valstybės. Pensijų fondų įmonių priežiūra yra atliekama Lietuvos banko priežiūros tarnybos, kuri pensijų kaupimo bendrovėms išduoda veiklos leidimus taip pat atlieka reguliarius veiklos patikrinimus bei rengia ataskaitas Lietuvos banko priežiūros tarnyboms.

Kiekvienas pensijų kaupimo sistemos dalyvis, manantis, kad tam tikri kaupimo bendrovės veiksmai gali pažeisti jo interesus ir teises, visada turi galimybę kreiptis į Lietuvos banko priežiūros tarnybą.  šiai tarnybai yra suteikta daug teisių ir įgaliojimų, leidžiančių operatyviai sureaguoti į įvairiausius nusiskundimus bei pažeidimus ir imtis reikiamų priemonių, pavyzdžiui, reikalauti ištaisyti padėtį, skirti baudą ar netgi panaikinti leidimą veiklai.

Ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas tam, kad pensijų kaupimo bendrovės vykdytų ypač skaidrią veiklą. Dėl šios priežasties įstatymais yra nustatyta, kad tokio tipo bendrovės turi nuolatos teikti atitinkamoms priežiūros institucijoms ataskaitas, apie savo veiklą skelbti dienraštyje, taip pat vieną kartą per metus informuoti kaupimo dalyvį apie jo esamos sąskaitos būklę, sudaryti jam galimybes bet kada gauti informaciją apie jo sąskaitoje esančių sukauptų lėšų dydį, investavimo galimybes bei kitokią su bendrovės veikla susijusią  dalyviui aktualią informaciją. Pensijų kaupimo bendrovės privalo kiekvieną dieną skelbti visų pensijų fondo apskaitos vienetų vertes, pagal kurias kiekvienas dalyvis galėtų apskaičiuoti kokia yra jo sąskaitos vertė.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Fondai