Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras – svarbus kiekvienas vaikas

Publikavimo data: 2014-11-18 Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras – svarbus kiekvienas vaikas Gyvename tokioje visuomenėje, kai ne kiekvienas gali būti tikras dėl rytojaus. Nemažai yra tokių šeimų, kurias ištinka įvairios krizės ar nelaimės. Kai kurie jas išgyvena vaikystėje, kiti – kiek paaugę. Bet kokiu atveju šeimos problemos visuomet paliečia ir vaikus, tačiau jie nėra linkę apie tai daug kalbėti ar skųstis savo nelaimėmis. Esant sudėtingai šeimos situacijai paaugliai mėgina savimi pasirūpinti patys, o mažieji laukia kol apie jų problemas sužinos atitinkamos valdžios institucijos ar kas nors kitas, kas nėra abejingas jų likimui.

Tuo užsiima ir Lietuvoje veikiantis Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras (LKMS). Jis nuskriaustiems vaikams ir paaugliams siekia suteikti saugumą, namų jaukumą, auklėti juos krikščioniška dvasia, išmokyti gerbti, mylėti, pasiruošti tolimesniam savarankiškam gyvenimui. Centre tėvų globos netekusiems ar rizikos grupės vaikams bei jaunimui yra teikiama ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa, remiantis šeimyniniu principu kuriama jiems artima aplinka.
 

Istorija
Mūsų šalyje visuomet buvo aktuali problema, kaip ugdyti be tėvų globos likusių vaikų savarankiškumą ir kaip jiems padėti integruojantis į darbo rinką, mažinti socialinę atskirtį, gerinti gyvenimą, skatinti integraciją į visuomenę. Siekiant pagelbėti įvairių nelaimių ištiktiems vaikams, padėti jiems išspręsti daugybę gyvybiškai svarbių problemų bei sustabdyti juos kelyje į pražūtį, prieš gerus 18 metų (1996 m.) Lietuvos katalikių moterų sąjunga įsteigė laikinos vaikų globos namus. Juose gyveno 1–13 metų amžiaus vaikai, kurių saugi ir jauki namų aplinka buvo sugriauta jų artimiausių žmonių – tėvų. Praėjus porai metų nuo laikinų globos namų įkūrimo, 1998 m. Vilniuje buvo įsteigti ir patys pirmi šeimyninio tipo Mergaičių globos namai. Po trejų metų, 2001 m., buvo įsteigtas Trumpalaikės globos centras „Mūsų namai”. Projektas, skirtas šio centro steigimui, buvo parengtas LKMS bei Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos. Sostinės savivaldybė šiam projektui įgyvendinti skyrė patalpas. „Mūsų namų” tikslas – suteikti prieglobstį bei pagalbą vaikams bei paaugliams, kurie pateko į kritinę situaciją, ir pasirūpinti jų tolesniu likimu. Šiame globos centre vienu metu galėjo gyventi 15–20 vaikų, prieglobstis būdavo suteikiamas nuo 1 iki 12 savaičių.

Galų gale 2003 metais visi trys minėtieji projektai buvo sujungti į vieną - VšĮ Lietuvos Katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centrą. Nuo 2004 m. kovo mėn. ši įstaiga ėmė veikti kaip atskiras juridinis asmuo. Per 2004–2007 metus šis paramos centras vykdė nemažai projektų: „Laikinos vaikų globos”, „Mergaičių prieglaudos”, „Trumpalaikės vaikų globos” ir „Dienos centro”.
 

Struktūra
Šiuo metu VšĮ Lietuvos Katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro įkurtuose vaikų globos namuose jau galima apgyvendinti net 37 vaikus. Jie gyvena 3 padaliniuose: Vaikų globos namuose, Merginų savarankiško gyvenimo namuose ir Jaunuolių savarankiško gyvenimo namuose.

Vaikų globos namai, įsikūrę M. Balinskio g. 6, Vilniuje. Tai nuosavas dviejų aukštų namas, nuomojamas iš fizinio asmens. Šiuose namuose šiandien yra įsikūrusios dvi šeimynos, kurias sudaro ne daugiau nei dešimt 4–14 metų amžiaus vaikų.

Merginų savarankiško gyvenimo namuose gali gyventi septynios 14–18 metų amžiaus panelės. Šie namai yra įsikūrę Žirmūnų g. 123, Vilniuje. Merginos gyvena Vilniaus savivaldybės paskirtame keturių kambarių dideliame bute. Visos jos dar mokosi mokyklose ir yra ruošiamos tolimesniam savarankiškam gyvenimui.

Jaunuolių savarankiško gyvenimo namuose taip pat gali gyventi septyni 14–18 metų amžiaus vaikinai. Šis būstas yra A. P.Kavoliuko g. 9, Vilniuje. Nuomojamame bute yra keturi kambariai. Jaunuoliai taip pat kaip ir merginos mokosi įvairiose pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose, taip pat ir profesinio rengimo centruose bei po truputį ruošiasi gyventi savarankišką gyvenimą išėję iš šių globos namų.

Su visais globojamais vaikais aktyviai dirba socialiniai darbuotojai, taip pat ikimokyklinio ir pradinio ugdymo bei socialiniai pedagogai ir jų padėjėjai, psichologai, praktikantai iš įvairių aukštųjų mokyklų bei savanoriai.
 

Veikla
Viešoji įstaiga Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras vykdydamas savo veiklą siekia teikti kokybiškas ir saugias ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. Centro veikla yra organizuojama siekiant padėti ir vystyti stacionarinę globą tėvų rūpestį praradusiems ar socialinės rizikos grupėms priklausantiems vaikams bei jaunimui, taip pat ir socialinės rizikos šeimoms. Šitos įstaigos teikiamomis paslaugomis naudojasi Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

LKMS vaikų ir jaunimo paramos centre siekiama ugdyti vienišų vaikų šeimyninius, socialinius, darbinius santykius, pilietiškumą, sveikos gyvensenos bei higienos įgūdžius. Jiems yra sudaromos geros sąlygos saviraiškai plėtoti savo gebėjimus. Vaikams padedama išmokti pasitikėti savo jėgomis, kitais asmenimis bei juos supančiu pasauliu, suvokiant, kad jis nėra grėsmių kupina vieta, suteikti fizinį bei dvasinį saugumą. Šiame centre vaikai mokosi būti tolerantiški, taikiai išspręsti kilusius konfliktus, vieni kitus suprasti, padėti. Čia itin didelis dėmesys skiriamas ir krikščioniškoms vertybėms: ugdoma meilė Dievui ir Tėvynei, krikščioniškos šeimos tradicijos, tarpusavio supratimas, diegiamas katalikiškas požiūrį į santuoką bei savęs gerbimą.

Paramos centre dirbantys darbuotojai siekia padėti vaikams sėkmingai adaptuotis tiek savo bendruomenėje, tiek ir visoje visuomenėje, pasijausti pilnaverčiais prieš kitus, šeimose gyvenančius bendraamžius, išmokyti įvairių socialinių bei buitinių įgūdžių, padedančių jaunuoliams lengviau integruotis į savarankišką gyvenimą. Vaikams taip pat padedama surasti gyvenimo tikslą ir jo ryžtingai siekti, tikėti sėkme, jog ir jie gali susikurti gražią savo ateitį.

Institucijos darbuotojai, siekdami užtikrinti pilnavertę vaikų integraciją į visuomenę, rengia įvairias išvykas, organizuoja sporto bei kultūros renginius, įvairias šventes. Dalyvavimas tokioje veikloje leidžia ne tik įdomiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį, tačiau ir plečia vaikų suvokimą apie visuomeninį gyvenimą, kultūra, socialinę aplinką ir jos teikiamas galimybes.

Kompetentingi paramos centro darbuotojai siekia, kad kiekvienas vaikas jaustųsi visaverte asmenybe, prisiimančia atsakomybę už savo poelgius, kad sugebėtų pasirūpinti savimi bei artimaisiais, plėtotų socialinius tarpasmeninius santykius, išmoktų gerbti savo bei kitų asmenų teises bei laisves, darbą ir turtą.
 

Viešosios įstaigos Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro atstovai prašo visuomenė nelikti abejingai likimo nuskriaustiems vaikams. Juk kiekvienas gali bent maža dalele prisidėti gerinant vaikų ir jaunimo paramos centro auklėtinių buitį ir gyvenamąją aplinką, rengiant įvairias išvykas, kultūros ar sporto renginius. Būkite tie, kuriems rūpi globos namuose gyvenančių vaikų ir jaunuolių ateitis, juk jie kurs tolimesnę mūsų šalies gerovę.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Socialinė globa
Balsavo: 9
Adresas:
Naujoji g. 3A, PRIEKULĖ, KLAIPĖDOS R.
Telefonas:
El. paštas:
Tinklalapis:
Medicinos įstaigos (valstybinės)
Medicinos paslaugos
Sąjungos, asociacijos ir kitos organizacijos
daugiau veiklų >
VŠĮ "Gyvenimo gijos" ligoninė teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros stacionarinės paslaugas Klaipėdos rajono gyventojams. (...)
www.baltijosmarmuras.lt
www.sekluva.lt
www.baltijosmarmuras.lt
www.sekluva.lt