Komercinę sėkmę užtikrinanti lyderystė: gero vadovo bruožai

Publikavimo data: 2014-03-22 Komercinę sėkmę užtikrinanti lyderystė: gero vadovo bruožai Geras vadovas padeda įmonei tobulėti, motyvuoja darbuotojus ir rūpinasi kompanijos pelnu – vadovas ne tik privalo priimti teisingus sprendimus, bet ir išlikti pavyzdžiu savo darbuotojams, išlaikyti draugišką ir darbingą atmosferą įmonėje. Puikus vadovas turi suvokti savo vertę, tačiau garsiai apie tai nekalbėti – savo reikšmę jis turi įrodyti darbais, o ne žodžiais. Psichologai tvirtina, kad daugiausiai darbuotojų dėmesio sulaukia tie lyderiai, kurie elgiasi taip, tarsi jie būtų mažiau svarbūs už darbuotojus ar visą kompaniją. Vadovas žino – jei sekasi jo pavaldiniams, sekasi ir visai įmonei.

 

Klaidinantys mitai

Siekdami didžiausios komercinės sėkmės, visų pirma privalome atsisakyti klaidingų ir stipriai įsigalėjusių mitų apie vadovus, pvz., kad lyderiu gali būti tik išrinktasis, apdovanotas išskirtiniu vadovavimo talentu. Iš tiesų lyderiais nėra gimstama – jais tampama. šios srities specialistai jau seniausiai patvirtino, kad potencialą tapti geru vadovu turi beveik kiekvienas žmogus, tiesiog reikia sudaryti tam tinkamas sąlygas ir ugdyti lyderio gebėjimus. Geras vadovavimas reikalauja ir laiko, ir sunkaus darbo, ieškant patikimiausio sprendimo ir efektyviausių būdų spręsti klaidas. Svarbiausia asmenybės savybė, kurią privalo turėti bet kokios srities vadovas, yra gebėjimas rūpintis kitais – geras vadovas niekuomet nebus susikoncentravęs į save, kadangi jam svarbiausia darbuotojai ir įmonė, kurioje jis dirba. Be to, vadovas privalo nusistatyti tikslus ir kryptingai jų siekti.

Vis dar pasigirsta tvirtinimų, kad lyderis privalo būti charizmatiškas, t. y. išsiskirti iš minios, tačiau naujausi tyrimai patvirtina, jog daugelis sėkmingiausių vadovų jokia išskirtine charizma pasigirti negali. Iš tiesų svarbiausia ne unikali asmenybė, o šios personos socialiniai įgūdžiai ir mokėjimas bendrauti. Nepamirškite, kad charizmatiškam žmogui patikėtos vadovo pareigos gali sukelti rimtų problemų įmonei, kadangi jo dėmesio centre bus ne konkreti kompanija, o jis pats. Be to, klaidinga manyti, kad su gebėjimu vadovauti yra tiesiogiai susiję įgyti diplomai ir išsilavinimo statusas, kadangi svarbiausia – mylėti savo įmonę ir šios įmonės darbuotojus.

 

Gero vadovo bruožai

Vadovas priima įmonės plėtrai naudingus sprendimus. Spręsdami konkrečias problemas jie gali prašyti kolegų pagalbos – drauge įvertinti ateities perspektyvas yra kur kas lengviau. Be to, geri vadovai nestovi vietoje, tai reiškia, kad kai sprendimas yra priimtas, lyderis visais būdais stengiasi judėti link numatyto tikslo. Noras veikti yra vienas svarbiausių vadovo bruožų – problemos turi būti sprendžiamos greitai ir efektyviai. Tikri lyderiai problemų nebijo – drąsiai žvelgdami į jiems mestus iššūkius, jie žino, kur slypi sunkumų priežastys. Nepamirškite, kad įmonėje negali likti neišspręstų problemų, kadangi darbuotojus jos privers abejoti ne tik visos įmonės vizija, bet ir vadovo autoritetu. Pozityvus mąstymas ir įkvepianti darbo atmosfera skatina darbuotojus tobulėti ir judėti link bendro tikslo. Tvirtus ir savo jėgomis pasitikinčius vadovus kolektyvas gerbia, vertina ir klauso.

Vadovas negali pamiršti, kad savo darbuotojams jis yra sektinas pavyzdys, todėl pavaldiniams reikia skirti laiko – lyderis privalo išklausyti, atsižvelgti į kolektyvo nuomonę, ugdyti meilę darbui ir didinti motyvaciją, siekiant užsibrėžtų tikslų ne tik darbe, bet ir asmeniniame gyvenime. Tikras vadovas turi siekti kolektyvo įvertinimo bei pagarbos – darbuotojai vadovą turi vertinti ne kaip tironą, o kaip kompetentingą ir savo darbą išmanantį specialistą. Viena didžiausia vadovo klaidų yra įsitikinimas, kad pavaldiniai jam priklauso – tokiomis idėjomis besivadovaujantis žmogus niekuomet nesukurs palankios darbo atmosferos. Įsidėmėkite, kad tiek darbuotojai, tiek lyderiai bendro tikslo turi siekti drauge – jie privalo bendradarbiauti. Darbuotojai turi būti skatinami reikšti savo nuomonę. Jei pavaldiniai bijo pasibelsti į vadovo duris, tai reiškia, kad įmonė turi gana rimtų problemų. Lyderiai, sugebėję prisijaukinti sėkmę, turi paraginti darbuotojus klausti, ieškoti ir spręsti bet kokias problemas – jie turi gebėti išklausyti, padrąsinti, o jei reikia ir sukritikuoti, tačiau itin subtiliai. Psichologai tvirtina, kad geri vadovai vien savo būvimu sukuria diskusijoms palankią atmosferą, todėl darbuotojai netikėtas atsiradusias problemas bando spręsti drauge su aukštesnes pareigas užimančiu žmogumi.

Pasaulyje viskas keičiasi žaibišku greičiu, o įmonė, siekdama išlaikyti aukštas pozicijas rinkoje, privalo nuolatos keistis ir tobulėti, priimti naujoves ir jas panaudoti geresniems rezultatams generuoti. Iš dalies, vadovas visuomet yra mokytojas. Tikri lyderiai ne tik niekuomet nenustoja mokyti, bet ir patys yra suinteresuoti tobulėti. Geri vadovai nebijo investuoti – jie supranta, jog darbuotojai turi jaustis vertinami. Lyderis turi ne tik didžiuotis darbuotojo pasiekimais, bet ir pastebėti tas savybes, kurių pavaldinys net neįtarė turintis. Negalima pamiršti ir lojalių darbuotojų – dažniausiai šie yra pagrindinis įmonės plėtros variklis, todėl tobulinimo kursai ar poilsinės komandiruotės turi padėti jiems suprasti, kad jų ilgametis triūsas yra tinkamai įvertintas. Prie investicijų derėtų priskirti ne tik pinigines dovanas, bet ir gerus žodžius – pagirti ir paskatinti darbuotojai jausis laimingi ir demonstruos aukštesnius darbo rezultatus.

Vadovas privalo nuoširdžiai mylėti savo darbą – į priekį jį turi vesti galimybė sukurti kažką prasmingo ir svarbaus. Be to, tikras lyderis turi nuolatos numatyti ateitį ir stengtis išlaikyti savo pozicijas. Kiekvieną darbo dieną jis turi tobulinti įmonės veiklą, sudaryti palankias sąlygas darbuotojų savirealizacijai, skatinti kolektyvo motyvaciją, numatyti galimas problemas ir priimti palankiausius jų sprendimo būdus.

 

Nepateisinamos vadovo klaidos

Sėkmingai dirbanti įmonė myli ir rūpinasi savo darbuotojais, skatina juos tobulėti. Praradę motyvaciją pavaldiniai nedirbs efektyviai ir įmonei neatneš realios naudos. Siekdamas išvengti darbuotojų abejingumo, ar dar blogiau – jų priešiškumo, vadovas privalo elgtis etiškai ir mandagiai. Jei patarimo klausiantis pavaldinys išgirsta „Niekuo negaliu padėti“, greičiausiai jis nusivils ne tik vadovu, bet ir visa įmone. Neišvengiamas nusivylimas aplankys ir tuo atveju, jei nebus atsižvelgta į darbuotojų siūlomas idėjas – kategoriškas galimų sprendimų atmetimas privers darbuotoją pasijusti nereikalingu ir beverčiu. Neišvengsite problemų, jei negerbsite asmeninio darbuotojo gyvenimo ir nevertinsite jo laisvo laiko – viršvalandžiai ar darbas savaitgalį išsekins pavaldinį, o darbas netrukus virs kančia. Didžiulę įtampą bus sukelta ir tuo atveju, jei darbuotojui, susidūrus su tam tikra problema, vietoj sprendimo bus pasiūlyta ieškoti darbo kitoje įmonėje („Jei tau čia nepatinka, gali susikrauti daiktus ir išeiti“). Vadovas negali didžiuotis savo pareigomis – toks įsitikinimas prives įmonę prie finansinės krizės.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Įdarbinimo firmos