Euro įvedimas – istorinis Lietuvos žingsnis glaudesnės Europos, didesnio saugumo ir gerovės link

Publikavimo data: 2014-09-26 Euro įvedimas – istorinis Lietuvos žingsnis glaudesnės Europos, didesnio saugumo ir gerovės link Įsivesdama eurą, Lietuva ne tik žengia žingsnį prieš beveik ketvirtį amžiaus pradėtame eurointegracijos kelyje, bet ir įgyja svarią priemonę saugesnei ekonomikai ir finansų sistemai plėtoti bei didesnei mūsų šalies, o kartu ir viso ES bendrosios valiutos regiono žmonių gerovei kurti, konstatuota euro įvedimui skirtoje tarptautinėje konferencijoje Vilniuje.

„Lietuva ne tik pertvarkė savo ekonomiką, kad ji atitiktų stojimui į euro zoną keliamus reikalavimus, bet ir prisidėjo prie šios valiutų sąjungos stabilumo didinimo: vienas iš Lietuvos prioritetų, jai pernai pirmininkaujant ES Tarybai, buvo tolesnis bankų sąjungos kūrimas, taip pat ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas. Iš Baltijos šalių mes galime išmokti svarbią pamoką: vyriausybės veikė ryžtingai ir neatidėliodamos“, – sveikindamas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje susirinkusius konferencijos dalyvius sakė Marijus Dragis (Mario Draghi), Europos Centrinio Banko Pirmininkas.

„Euro įvedimas vainikuoja tai, kas pradėta prieš beveik ketvirtį amžiaus, kai Lietuva tvirtai ir neatšaukiamai pasirinko eurointegracijos kryptį. Prieš dešimtmetį laisvu apsisprendimu tapę ES nariais, su bendrąja valiuta netrukus dar glaudžiau priartėsime prie Europos, o būdami kartu turėsime daugiau galimybių būti ir stipresni, ir saugesni, ir turtingesni“, – sakė Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

Konferencijoje jis akcentavo partnerystės ir abipusio bendradarbiavimo svarbą. Priimdama Lietuvą į savo šeimą, euro zona įgis finansiškai drausmingą, atsakingą ir patikimą partnerę, turinčią skaidrų, stabilų ir gerai kapitalizuotą bankų sektorių. Įsivesdama eurą, Lietuva užbaigs Baltijos šalių integraciją į euro zoną ir taip dar labiau sustiprins viso regiono konkurencingumą. Pasaulio banko konkurencingumo vertinimas rodo, kad Lietuva yra septyniolikta pasaulyje ir trečia tarp visų ES bendrosios valiutos regiono šalių. Euras Lietuvai padės užsitikrinti geresnes galimybes konkuruoti pasaulinėje arenoje, pritraukti daugiau investicijų ir kurti darbo vietas.

Lietuvos banko ekonomistų vertinimais, dėl euro įvedimo Lietuvos užsienio prekybos apimtis padidės 5–10 %, o nauda vidutiniu laikotarpiu (iki 2021 m.) sieks mažiausiai 10 mlrd. Eur, arba beveik trečdalį Lietuvos BVP.

Be to, euro įvedimas lems 0,3–0,5 procentinio punkto mažesnes paskolų palūkanas verslui ir gyventojams, o palūkanų išlaidos iki 2022 m. sumažės daugiau nei 1 mlrd. Eur, arba beveik 3 % BVP.

Išaugęs eksportas ir sumažėjusios palūkanos padidins ekonominį aktyvumą ir gyventojų užimtumą. Dėl to vidutiniu laikotarpiu Lietuvos BVP lygis bus beveik 2 % didesnis, o nedarbo lygis – mažesnis 0,4–0,5 procentinio punkto.

Šią tarptautinę konferenciją Lietuvos bankas surengė kartu su partneriais – Europos Centriniu Banku (ECB), Europos Komisija ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Renginyje pranešimus skaitė ir savo įžvalgomis aktualiais ekonomikos ir finansų klausimais dalijosi ECB Pirmininkas Marijus Dragis (Mario Draghi), Europos Komisijos viceprezidentas, ekonomikos ir pinigų reikalų komisaras Jurkis Katainenas (Jyrki Katainen), Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, finansų ministras Rimantas Šadžius, Latvijos centrinio banko pirmininkas Ilmaras Rimševičius (Ilmārs Rimšēvičs), Europos Parlamento, Tarptautinio valiutos fondo aukšto lygio vadovai ir kiti svečiai.

Euro konferencija žymi intensyviausią informavimo apie euro įvedimo praktinius aspektus kampanijos etapą. 2015 m. sausio 1 d. Lietuva taps devynioliktąja euro zonos, vienijančios beveik 340 mln. gyventojų, nare.

 

Šaltinis: Lietuvos bankas

Patalpinta rubrikoje(-ose): Bankai