Darbuotojų motyvacijos skatinimo priemonės

Publikavimo data: 2014-12-01 Darbuotojų motyvacijos skatinimo priemonės Motyvacija – tai tam tikrų priemonių visuma, skatinanti darbuotojus siekti efektyviausių rezultatų. Tinkamai parinktos motyvacinės priemonės kalba apie realius tikslus ir efektyvias galimybes juos įgyvendinti. Motyvuoti darbuotojai generuoja našiausius darbo rezultatus ir platina įmonės vardo bei prekinio ženklo žinomumą už bendrovės ribų – tai reiškia, kad įmonė džiaugiasi aukštesniais darbo rezultatais, užtikrina mažesnę darbo jėgos kaitą ir turi išskirtinę galimybę drauge su komandos palaikymu kurti naujas idėjas ir jas realizuoti efektyviausiu būdu – sėkminga bendrovės veikla paremta darbuotojų sugebėjimų ir motyvacijos sandauga.

Darbuotojų motyvacija yra vienas svarbiausių įmonės vadovų uždavinių. Geras vadovas turi įvertinti pavaldinio darbo rezultatus ir pasiekti jo sielos gelmes, t. y. skatinti personalą kiek įmanoma efektyviau išnaudoti savo gebėjimus, žinias ir talentus. Tiesa, darbuotojų poreikiai ir lūkesčiai, jų galimybės ir norai skiriasi – tai reiškia, kad visų pirma reikia įžvelgti asmenybes ir kurti individualias, t. y. konkrečiam darbuotojui tinkančias, motyvacines sistemas.

Ieškant efektyviausių motyvacijos priemonių, negalima apsiriboti piniginėmis dovanomis ir kelionių pasiūlymais – būtina įvertinti moralinio tobulėjimo, saviraiškos, pagarbos ir vertinimo problemas. Nepamirškite, kad žmonių poreikiai yra ne tik labai įvairūs, bet ir sudėtingi – ieškant palankiausio sprendimo būdo, būtina rengti anonimines apklausas, kalbėtis su darbuotojais, stengtis palaikyti palankią darbo aplinkos atmosferą. Beje, vienas svarbiausių darbuotojų motyvacijos veiksnių yra tinkamas elgesys ir pagarba. Žmonės vertina geranoriškumą ir draugiškumą, mandagų pasisveikinimą, priėmimą ir išklausymą. Iš tiesų vadovo elgesys turi tiesioginės įtakos darbuotojų veiklos rezultatams. Atlikti tyrimai rodo, kad didžiausią dėmesį darbuotojai skiria pagarbos ir saviraiškos galimybėms ir tik realizavę šias idėjas rūpinasi fiziologiniais ir socialiniais poreikiais.
 

Motyvacinės priemonės
Tobulėjimas. Kiekvienas darbuotojas privalo matyti savo vystymosi galimybes. Jei darbuotojas jaus tobulėjimo priemonių stoką, smuks jo atliekamo darbo efektyvumo rezultatai. Psichologai tvirtina, kad naujos patirties, žinių ir praktinių įgūdžių įgijimas yra viena stipriausių personalo motyvacijos priemonių.

Dalyvavimas bendrovės veikloje. Darbuotojas privalo dalyvauti bendrovės strategijų ir uždavinių planavime, sprendimų paieškoje, problemų analizėje, naujovių diegimo priėmime ir t. t. Tai itin stipri motyvacinė jėga, leidžianti darbuotojui pajusti savo asmenybės svarbą, objektyviai įvertinti savo pareigas ir darbo jėgą. Į svarbių sprendimų priėmimo seminarus pakviestas darbuotojas jausis reikšmingas ir atsakingas. Be to, dalyvaudamas diskusijose, jis įgis praktinės patirties, sužinos daug naujo, mokysis iš savo kolegų ir vadovų, generuos naujas idėjas, siūlys ir priims novatoriškus sprendimus. Dalyvavimas šio tipo seminaruose skatina darbuotoją siekti užsibrėžtų tikslų – atliekamas darbas tampa įdomesnis ir svarbesnis, kadangi dirbantysis sugeba pažvelgti plačiau, suvokti savo vietą įmonėje ir įvertinti jam skiriamų užduočių svarbą.

Kolektyvinis darbas. Kiekviena kompanija yra tiek stipri, kiek stiprus jos kolektyvas. Darbuotojas turi būti informuojamas apie įmonės būklę, privalo suprasti kompanijos strategiją, objektyviai įvertinti savo pareigas ir dirbti su visišku atsidavimu. Informacijos perdavimo būdai gali būti patys įvairiausi: gali būti rengiami reguliarūs susitikimai, siunčiamos informacinės skaidrės ar rengiamas korporatyvinis informacinis leidinys. Darbo vietose privaloma kurti vieningos komandos pasaulėžiūrą – darbuotojas negali pamiršti asmeninių savo privalumų, tačiau jis turi suprasti, kad yra bendros komandos, siekiančios vieno ir to paties tikslo, dalis.

Tarpusavio santykiai. Efektyviam darbui yra būtini draugiški darbuotojų ir vadovų santykiai. Darbuotojas turi jaustis gerbiamas, vertinamas ir mylimas. Įmonėje negali sklandyti nepagarbos, apkalbų ir neišsakytų nuoskaudų migla. Vadovo pareiga – panaikinti bet kokias konkurencijos galimybes, t. y. užgesinti karo lauką ir sukurti darnią darbo aplinką. Nepamirškite, kad susierzinęs ir nelaimingas darbuotojas savo energiją išnaudos kivirčams, o ne darbui.

Įvertinimas. Darbuotojams labai svarbus teigiamas jų darbo įvertinimas, todėl sveikinimai ir padėka keičia veiklos efektyvumo rezultatus. Darbuotojas turi žinoti, kad įgyvendinęs vadovų lūkesčius gali tikėtis įvertinimo, pvz., piniginės premijos, atlyginimo paaukštinimo, pakėlimo pareigose, perkėlimo į atskirą kabinetą ir t. t. Nepamirškite, kad darbuotojas turi jausti, kad jo darbas yra vertinamas. Rekomenduojama kas pusmetį parengti specialias anketas, kuriose darbuotojai galės išsakyti, su kokiais sunkumais jiems teko susidurti, kaip įveikė kliūtis, kokius sprendimus priėmė, kokių naujų žinių įgijo, ką išmoko ir kur nori tobulėti ateityje. Darbuotojas turi turėti aiškų ateinančių metų planą, turėti karjeros vystymo kryptį ir vadovybės palaikymą užsibrėžtoms užduotims vykdyti.

Tinkamas darbo krūvis. Jei norite, kad darbas būtų vykdomas efektyviai, privalote pasirūpinti tinkamu darbo krūviu. Jei darbo kiekis viršys realias darbuotojo galimybes, dirbantysis pavargs ne tik fiziškai, bet ir protiškai. Pavargusio ir persitempusio asmens darbo rezultatai niekuomet nebus efektyvūs, be to, padidės klaidų tikimybė – darbuotojas sunkiau koncentruos dėmesį ir nesugebės priimti optimaliausių sprendimų.

Patogi darbo vieta. Negalima pamiršti ir elementarių fizinių patogumų – našiausi darbo rezultatai užtikrinami tik patogioje ir funkcionalioje darbo vietoje. Savo kabinete darbuotojas turi jaustis saugiai ir komfortiškai. Pasirūpinkite funkcionaliais ir darbuotojo kūno sudėjimą atitinkančiais baldais, palankia patalpos atmosfera (temperatūra, drėgmės lygiu ir ventiliacija) bei tinkamu apšvietimu.
 

Keli praktiniai patarimai
Siekdami sužadinti darbuotojų pagarbą įmonei, nepamirškite populiariausių motyvacijos priemonių:

 •     Padėkos žodžiai;
 •     Išklausymas ir problemos sprendimo paieška;
 •     Darbuotojų pasveikinimai gimtadienio proga;
 •     Korporatyvinių švenčių organizavimas;
 •     Papildomo mokymo galimybės;
 •     Siuntimas į konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus;
 •     Efektyvus ir darbuotojo poreikius atitinkantis atostogų laiko planavimas;
 •     Geresnės darbo vietos aprūpinimas;
 •     Dovanos-čekiai;
 •     Nemokomas maitinimas darbo metu;
 •     Darbo kelionės apmokėjimas;
 •     Atlyginimas už ilgą darbo laiką kompanijoje.
Patalpinta rubrikoje(-ose): Verslo konsultacijos