Galite pasirinkti kelias veiklas bei miestus
8 - -
Pasirinkti

Bendradarbiavimas su skolų išieškotojais aktualus kiekvienam verslininkui

Publikavimo data: 2014-03-22 Bendradarbiavimas su skolų išieškotojais aktualus kiekvienam verslininkui Skolintis lengva, deja, grąžinti – sunku. Sako, kad skolą sugalvojo Dievas, o atidavimą velnias. Skolos apibrėžimas teigia, kad tai – prievolė, kurią įvykdyti turi pasiskolinęs skolintojo atžvilgiu. Tai taip pat gali būti ir piniginis prievolės turtinio įsipareigojimo išraiška dydis arba tiesiog grąžintinai paimti pinigai ar daiktai.

 

Kalbant apie rimtas negražintas skolas paslaugų ar prekių teikėjams, jas galima išieškoti per teismą arba kreiptis į skolų išieškojimo įmones. Be abejo, čia nereikėtų galvoti, kad išieškoti jūsų skolos pas įkyrų skolininką važiuos sportiškų vyrukų kompanija – juk jie rizikuotų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn…

Skolų išieškojimo įmonės specializuojasi išieškant skolas be teismo. Jų darbo tikslas – geranoriškai įkalbėti skolininką grąžinti skolą. šios įmonės siunčia priminimus, kad reikia sumokėti, skambina telefonu tardamiesi dėl atsiskaitymo, organizuoja susitikimus su skolininkais, kurių metu siekdami, kad skolininkas mokėtų, derina abiem šalims priimtiną mokėjimo grafiką. šios įmonės turi teisę skelbti informaciją apie skolininką įvairiose tam skirtose duomenų bazėse. Dėl šios priežasties jam vėliau bus sunkiau gauti kreditą, pirkti prekes išsimokėtinai, atidėti mokėjimą.

Tie laikai, kai skolų išieškotojai siųsdavo skolininkui raudonu šriftu parašytus laiškus jau seniai praėjo – šis būdas nebeveikia. Skolos priteisimas teismo keliu ne visada priimtinas, nes kai kuriais atvejais tai tik papildomos išlaidos samdant advokatą, mokant žyminį mokestį ir kt. Be to, areštavus turtą ar sąskaitas, skola vis tiek nebus gražinta, o tuo tarpu užkietėję skolininkai įpratę gyventi su areštuotomis sąskaitomis ar turtu ir dažnas nesuka dėl to galvos. 

Skolų išieškojimo įmonės dirba papildomai į skolą neinvestuodami. Jie koncentruojasi ties derybomis, susitarimu, pasitikėjimu skolininku. Kadangi jos dirba tik už sėkmės procento mokestį, netaikydami jokių papildomų administracinių išlaidų, yra suinteresuotos pasiekti kuo efektyvesnį rezultatą per trumpiausią laiką. Bet jei išieškojimas nebeveikia, šios įmonės pagelbėja ir prisiteisiant skolą, paruošia visus teismui reikalingus dokumentus.

Svarbu žinoti, kad skolų išieškojimo įmonės yra privatūs juridiniai asmenys ir jos neturi įgaliojimų skolą išieškoti priverstinai – areštuoti turtą ar banko sąskaitas ir pan. šiuos įgaliojimus turi antstoliai, kurie su teismo nutartimi gali areštuoti banko sąskaitas, nuskaityti lėšas iš skolininkų ir pan.

Antstolis yra fizinis asmuo, turintis įgaliojimus vykdyti teismo sprendimus, kitus vykdomuosius dokumentus. Jis gali būti ir valstybės tarnautojas, ir privatus asmuo. Lietuvoje antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, perdavimo, faktinio konstatavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Jis veikia pagal Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymą, kuris reglamentuoja antstolio įgaliojimų sustabdymo ir pasibaigimo tvarką, jo profesines teises ir pareigas, savivaldos sistemą bei kitus su antstolių veikla susijusius santykius. Vykdydamas įstatyme numatytą veiklą antstolis negali eiti kitų mokamų pareigų įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar dirbti kito darbo, išskyrus antstolių savivaldos institucijose, mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą, taip pat negali būti renkamas įmonės, kurios veikla yra susijusi su skolų išieškojimu, turto saugojimu, turto vertinimu, teisinėmis konsultacijomis, tarpininkavimo paslaugų teikimu, valdymo organų nariu.

Jei dėl neatgaunamų pinigų ar daiktų išieškojimo kreipsitės į advokatą, bus vykdoma teisminė procedūra. Jie teisme prašo areštuoti skolininko turtą. Pasibaigus teisminei procedūrai klientas gali kreiptis į antstolius, o šie savo ruoštu turi įgaliojimą skolą išieškoti priverstinai. Verta žinoti ir tai, kad teismui priteisus skolą dažniausiai yra priteisiami ir delspinigiai arba baudos, bei išlaidos advokatui, kurias skolų išieškojimo įmonės ne teismo būdu sugrąžina retai.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Skolos