Bankų apklausa: paskolų kokybė gerėja, tikimasi nuosaikaus paskolų portfelio augimo

Publikavimo data: 2014-11-14 Bankų apklausa: paskolų kokybė gerėja, tikimasi nuosaikaus paskolų portfelio augimo Lietuvos banko apklausti komerciniai bankai teigia, kad didelė konkurencija ir likvidumas skatina švelninti paskolų sąlygas verslui, o paskolų portfelio kokybė gerėja. Prognozuojama, kad bendras paskolų portfelis kitąmet nuosaikiai augs.

„Bendrosios paskolų sąlygos bankuose švelnėja jau daugiau nei dvejus metus, o pastaruoju metu lengviau pasiskolinti galėjo ir smulkusis bei vidutinis verslas. Vis dėlto bankai atsargiai vertino rizikingesnių paskolų teikimą įmonėms“, – sako Darius Kulikauskas, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės skyriaus viršininkas.

 

Skolinimo įmonėms sąlygų pokyčiai
(neigiamas procentų skirtumas rodo skolinimo sąlygų švelnėjimą)

skolinimosi sąlygos

Apklausos duomenimis, bankai paskolų verslui sąlygas švelnino mažindami vidutinės rizikos paskolų maržas, taip pat taikė ne tokius griežtus kaip anksčiau užstato reikalavimus. Be to, apklausti bankai numato iki 2014 m. gruodžio mėn. šiek tiek keisti bendrąsias skolinimo verslui sąlygas. Vienas bankas nurodė ketinantis šiek tiek švelninti sąlygas teikiant visų rūšių paskolas įmonėms, du bankai nurodė ketinantys švelninti skolinimo smulkiam ir vidutiniam verslui sąlygas. Kita vertus, vienas bankas per artimiausią ketvirtį šiek tiek griežtins skolinimo didelėms įmonėms sąlygas.

Apie 40 % respondentų nurodė, kad paskolų verslui ir namų ūkiams kokybė per praėjusį ketvirtį pagerėjo. Per pusmetį tokių bankų dalis padidėjo 10 proc. punktų.

Kitais metais bankai tikisi nuosaikaus kredito augimo – šiek tiek daugiau kaip pusę visų paskolų suteikę bankai prognozuoja nuo 0 iki 5 % sieksiantį paskolų portfelio augimą. Optimistiškiausiai vertinamos fiziniams asmenims teikiamų paskolų portfelio – būsto ir vartojimo paskolų – perspektyvos. Beveik visi apklausoje dalyvavę bankai nurodė kitąmet būsto paskolų portfelį didėsiant. Vartojimo paskolų augimo 2015 m. tikisi 80 % viso tokių paskolų portfelio valdantys bankai.

Apklausti bankai teigia jaučiantys šiek tiek didėjančią verslo paskolų ir kredito linijų paklausą. Bankai geriausiai vertino žemės ūkio ir miškininkystės įmonių finansinę padėtį. Pirmą kartą nuo 2008 m. kaip gera įvertinta ir statybos įmonių finansinė padėtis, tačiau dėl geopolitinės įtampos Rytuose ir jos ekonominių pasekmių prasčiau buvo vertinamos transporto įmonės.

Komercinių bankų ir užsienio bankų filialų apklausos dėl skolinimo sąlygų atliekamos norint gauti informacijos apie finansų įstaigų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Išsamią Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų apžvalgą rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.

 

Šaltinis: Lietuvos bankas

Patalpinta rubrikoje(-ose): Bankai